Sanacija posljedica nevremena20.07.2023. - Intenzivne aktivnosti na saniranju posljedica jučerašnjeg nevremena u Zagrebu su u tijeku. Uz vatrogasce i pripadnike Civilne zaštite na terenu su sve operativne službe Zagrebačkog holdinga. Radi se na otklanjanju srušenih stabala i granja, čiste se slivnici za oborinske vode, popravljaju semafori i dr. U koordinaciji s gradskim službama osiguran je koordinirani rad podružnica Zrinjevac, Čistoća, Zagrebačke ceste i društvo VIO d.o.o. sa svom raspoloživom mehanizacijom na površinama javne namjene. 

Sve tržnice rade po redovnom rasporedu te zakupci i građani mogu bez poteškoća obavljati svoje poslove i kupnju. Objekti na Sljemenu, Tomislavov dom i Snježna kraljica i hostel Arena nemaju većih oštećenja. Sva groblja s kojima upravlja podružnica Gradska groblja pogođena su nevremenom. Timovi za sanaciju su na terenu kako bi sanirali oštećenja i procijenili štetu te obavijestili korisnike grobnih mjesta o nastaloj šteti s uputom o daljnjem postupanju. Ispraćaji se održavaju sukladno ugovorenim rasporedima.  

VAŽNO! 

Kontakti službi za prijave posljedica nevremena: 
 

Zrinjevac 

01/6598-999 (0-24) 
uprava.zrinjevac@zgh.hr 
Prijave za hitne intervencije na raščišćavanju javnih površina (prometnice, nogostupi i sl.), ne zelenih površina. 


Zagrebačke ceste

Centrala: 01/2356-444 (0-24) 
Dojavni centar: 01/6420-858 (7-15) 
dojavni.centar@zgh.hr i zagrebacke.ceste@zgh.hr 
Prijave kvarova semafora i informacije o regulaciji prometa.  


Vodoopskrba i odvodnja 

01 6163 222 (0-24 h)  
vio.hitneodvodnja@zgh.hr 
Kontakti za prijavu interventnog čišćenja slivnika. 
Prijave slučajeva kada slivnik nema protok. U slučaju da je slivnik površinski začepljen, potrebno je razgrnuti lišće i granje. 


Gradska plinara Zagreb 

0800-400-400 – dežurna služba (0-24 h) 
info-gpz@plinara-zagreb.hr  
Prijave u slučajevima potrebe za hitnom intervencijom, odnosno kada se osjeti miris plina, kada nema plina u instalaciji i slično. 


Čistoća 

072 500 400 
cistoca.podruznica@zgh.hr 
Prijave u slučajevima većih oštećenja na spremnicima. 


GSKG 

01/456-5811 
info@gskg.hr 
Prijave samo za oštećenja na zgradama kojima je upravitelj GSKG. U drugim slučajevima obratiti se ugovorenom upravitelju.