Rezultati poslovanja Grupe Zagrebački holding u 2021. godini29. travnja 2022.
- Grupa Zagrebački holding objavila je danas rezultate poslovanja za 2021. godinu.
 
Zarada u 2021. prije kamata, poreza i amortizacije (engl. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na 2020. godinu, prije ispravaka jednokratnih stavaka za 2020. i 2021. godinu. Porast EBITDA-e znači da je vidljiv oporavak i da je trend poslovanja preokrenut u pozitivnom smjeru.
 
No ukupni ostvareni rezultat Grupe za 2021. godinu, s uključenim ispravcima i jednokratnim stavkama, iznosi 794 milijuna kuna gubitka, što je za 325 milijuna kuna više od 2020. godine. Prihodi za 2021. godinu iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna.
 
Na ostvareni rezultat značajno su utjecale makroekonomske promjene, prvenstveno značajna promjena cijene plina. Dodatno, na rezultat poslovanja su utjecale i rezervacije za otpremnine radnika koji će biti utvrđeni kao višak, te preispitivanje razine nadoknadive vrijednosti imovine i adekvatnosti obveza te poslovnih modela Grupe. Kao rezultat prethodno navedenog preispitivanja, jednokratno su uvećani troškovi poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 523 milijuna kuna te u iznosu od 182 milijuna kuna za 2020. godinu.
 
Tijekom 2021. godine Grupa je smanjila potraživanja od kupaca i povezanih osoba za 213 milijuna kuna te otplatila 347 milijuna kuna prema financijskim institucijama po osnovi primljenih zajmova i financijskog leasinga. Grupa je tijekom 2021. godine imala smanjene investicijske aktivnosti uslijed ograničenih financijskih resursa, te je ostvareno 288 milijuna kuna investicija, što je za 197 milijuna kuna manje u usporedbi sa 2020. godinom.  
 
Sveukupno gledano, unatoč negativnom poslovnom rezultatu, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Grupa planira doseći već u ovoj poslovnoj godini.
 
Detaljnije informacije o rezultatima poslovanja Grupe Zagrebački holding u 2021. godini dostupne su u godišnjem izvješću.