Radovi na niskotlačnom plinovodu Nehajska-Trsatska28. lipnja 2018.
Tijekom srpnja počet će radovi na zamjeni plinovoda i plinskih priključaka, a u zoni obuhvata radova nalaze se ulice: I. Crkvenička, Nehajska, Kraljevička, Bašćanska, Tribaljska, II. Crikvenička, Hreljinska, Trsatska, Grobnička i Severinska. Planirano je da će radovi završiti u rujnu.

Planirani radovi:

umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka na dionici obuhvata radova;
građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka, sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova;
prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novoizvedene plinske priključke;
pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, po potrebi zamjena plinomjera, puštanje plina u instalaciju.

Napomene:

Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb. Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera - www.plinara- zaqreb.hr). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara uz poštivanje važećih propisa. Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mjenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), ispitati će se i spojiti na novi plinovod.

Za vrijeme radova, na ulici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
Sanacija javno-prometne površine u obvezi je Zagrebačkih cesta, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.Prilikom radova privremeno ćemo obustaviti dobavu plina koja će trajati neprekidno oko 22 kalendarska dana zbog zahtjevne rekonstrukcije i jednosmjernog napajanja te Vas molimo da se u tom razdoblju koristite drugim energentima.

O točnom terminu obustave plina obavijestiti ćemo Vas najmanje dva dana ranije.

Obveze korisnika plina:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) - prilikom radova pod stavkom 1., 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavni zapor.
Obveza korisnika plina - prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u sve stanove korisnika plina (DVA DANA RANIJE DOSTAVLJAMO OBAVIJEST). Dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Služba investicija, Odjel priprema rada na tel: 6437-572, 6437-644, 6437-589

Izgradnja plinovoda u Donjem Vrapču

Podsjetimo, zbog radova na izgradnji plinovoda ulica Donje Vrapče na dijelu od A. T. Mimare do ulice Vrapčanske putine, od ponedjeljka 11. 06. 2018. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 24. 07. 2018. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za promet.
 
Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će:
 
   
A. Topić Mimare  - Malešnica – Vrapčanske putine i obratno. 

           i
 
A. Topić Mimare – Drage Ivaniševića – I.B. Mažuranić – Oranice – Kožinčev put – Vrapčanske putine I obratno  
 
 
Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.
 
Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumjevanje.