Provjerite kako aktivirati mirovanje usluga odvoza otpada, potrošnje plina i vode11. kolovoza 2021.
- Tijekom ljetnih mjeseci učestala su pitanja korisnika naših usluga na koji način se može aktivirati status mirovanja za usluge odvoza otpada, potrošnje plina ili vode.
 
Uslijed nekorištenja prostora za koji se plaćaju, navedene naknade moguće je staviti u status mirovanja i plaćati samo fiksni mjesečni iznos ili paušal, na sljedeći način:
 

Usluga odvoza otpada

Ukoliko korisnik ne koristi prostor 3 i više mjeseci i želi aktivirati status mirovanja, potrebno je podružnici Čistoća dostaviti jedno od navedenog:
 1. Ako Vaš objekt ne dijeli adresni (kućni) broj s drugim objektima – potvrdu MUP-a da na predmetnom objektu nema osoba s prijavljenim prebivalištem ili boravištem.
 2. Ako na Vašem objektu uslugu opskrbe pitkom vodom plaćate temeljem broja članova kućanstva – ovjereni obrazac za prijavu promjene broja članova kućanstva na predmetnom objektu (iz kojeg je vidljivo da na objektu nema prijavljenih osoba).
 3. Ako niste u prve dvije navedene kategorije - zadnji pregled obračuna potrošnje električne energije (poleđina obračuna za električnu energiju).
Objekt se stavlja u stanje mirovanja temeljem dostavljene dokumentacije najdulje godinu dana od dana stavljanja prostora u stanje mirovanja. Protekom perioda od godine dana potrebno je obnoviti Zahtjev uz popratnu dokumentaciju.

Uz dokumentaciju, potrebno je predati i obrazac za aktivaciju stanja mirovanja. (Obrazac)
 
Navedenu dokumentaciju moguće je dostaviti:
 • Poštom: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb,
 • E-mailom: cistoca.prodaja@zgh.hr
 • Osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb


Usluga vodoopskrbe i odvodnje

Ako korisnik ima vlastiti vodomjer, potrebno je Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. dojaviti stanje vodomjera putem obrasca, uz napomenu kako se prostor neće koristiti. (Obrazac)
 
Ako korisnik ima zajednički vodomjer (plaćanje prema broju članova kućanstva), potrebno je popuniti zahtjev, te ga potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika. (Zahtjev)

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO d.o.o., zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.
 
Zahtjevi (i obrasci) se dostavljaju do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec na sljedeći način:
 • Poštom: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb
 • E-mailom:  vio.informacije.reklamacije@zgh.hr (kao skenirani dokument)
 • Osobno - pisarnica (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb) ili Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Fiksna mjesečna naknada ovisi o tarifnom modelu, za kućanstvo iznosi 18,92 kune.


Potrošnja plina

Kad kupac planirano u određenom vremenskom razdoblju privremeno obustavlja potrošnju plina, a istovremeno ne želi demontažu plinomjera, potrebno je operatora distribucijskog sustava, Gradsku plinaru Zagreb d.o.o., obavijestiti o promjeni režima potrošnje plina putem Izjave za fizičke osobe ili Izjave za pravne osobe.

Po zaprimanju Izjave, kupce u slučaju potrebe kontatkiraju kontrolori GPZ-a, radi provjere stanja potrošnje i pregleda mjerno-regulacijske opreme, nakon čega se procjenjuje nulta potrošnja do opoziva Izjave.
 
Izjavu je moguće dostaviti:
 • Poštom: Gradska plinara Zagreb d.o.o. ( za Odjel nadzora potrošnje), Radnička cesta 1,  10 001 Zagreb
 • Osobno: uz predočenje osobne iskaznice na adresu: Gradska plinara Zagreb d.o.o., Odjel prodaje, Radnička cesta 1, 10 001 Zagreb ili u Centru za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Fiksna mjesečna naknada ovisi o tarifnom modelu, za kućanstvo iznosi 16,25 kuna.
 
Za dodatna pojašnjenja korisnicima je dostupan Pozivni centar Zagrebačkog holdinga na broju 072 500 400, a upiti se mogu poslati i na naznačene adrese elektroničke pošte.