Produljenje roka za iskazivanje interesa o postavljanju boksova za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini

28. travnja 2022. - Zbog velikog interesa javnosti, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća produljuje rok za podnošenje zahtjeva (pribavljanje mišljenja) za iskazivanje interesa o postavljanju bokseva za spremnike za odlaganje komunalnog otpada koji će se nalaziti na javnoj površini u slučajevima gdje postojeće spremnike nije moguće smjestiti unutar nekretnine.

Pribavljanje navedenog mišljenja nužno je radi daljnjeg postupka dobivanja konačnog rješenja od strane Grada Zagreba za postavljanje tipiziranih bokseva za komunalni otpad koji se nalaze na javnoj površini, budući će se na javnim površinama moći nalaziti samo spremnici za komunalni otpad za koje je dobiveno odobrenje za zauzimanjem javne površine.

Zahtjev za pisanim mišljenjem zainteresirani predstavnici suvlasnika ili druge osobe koju korisnici usluge sporazumom ovlaste trebaju dostaviti do 28. svibnja 2022. godine na:
  • e-mail: cistoca@zgh.hr ili
  • poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb.
Ovaj poziv odnosi se samo na one korisnike koji nisu u mogućnosti postaviti spremnike za odlaganje otpada unutar svog obračunskog mjesta odnosno svoje nekretnine.