Priopćenje uz netočne informacije o otpuštanju osoba iz zaštićenih skupina5. siječnja 2022. - Nastavno na netočne i nepotpune interpretacije o provedbi programa zbrinjavanja viška radnika u Grupi Zagrebački holding, a koje su se pojavile u nekim medijima, želimo naglasiti da se proces restrukturiranja provodi u skladu sa Zakonom o radu.
 
Valja odmah naglasiti kako otpuštanje osoba iz zaštićenih skupina nije namjera Uprave Zagrebačkog holdinga, jer bi se to protivilo osnovnim načelima i vrijednostima Uprave i Skupštine Društva. To nije niti moguće prema Zakonu o radu, odnosno takvo bi postupanje bilo nezakonito.
 
Još jednom napominjemo da se ovim skupinama zaposlenika neće otkazivati ugovori o radu.
 
Konkretno, trudnice, kao i radnice koje koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust ili rade na pola radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, kao ni osobe iz drugih zaštićenih socijalnih kategorija, poput osoba s invaliditetom, neće i ne mogu biti otpuštene.
 
Suglasnost Sindikata zatražena je, u skladu s odredbama Zakona o radu, za uvrštavanje u Program zbrinjavanja jer su i te kategorije radnika identificirane da rade na radnim mjestima u administraciji koja je obuhvaćena ovim procesom, pa ih se nužno mora navesti u dokumentu kao zakonom zaštićene skupine, a ne za otkazivanje ugovora o radu.
 
Navedeno savjetovanje o namjeravanoj odluci o kolektivnom višku radnika provodi se na način utvrđen Zakonom o radu, koji regulira postupak savjetovanja prije donošenja odluke važne za položaj radnika (čl. 150) te koji regulira kolektivni višak radnika (čl. 127.).
 
S poštovanjem,
Zagrebački holding