Prikupljanje rezanih božićnih drvca od 8. siječnja 2024. godine

2.1.2024. - Akcija prikupljanja i odvoza božićnih drvca kreće od ponedjeljka, 8. siječnja 2024. godine.
Građani mogu odložiti svoja drvca na najbliže zelene površine pokraj svojih domova, na način da ne ometaju promet niti zaklanjaju prolaz pješacima.
Mole se građani da drvca budu grupirana, odložena bez ukrasa i plastičnih vreća te da budu dostupna vozilima Zrinjevca.
Nakon prikupljanja, podružnica Zrinjevac drvca odvozi na gradske kompostane, gdje će se proizvesti drvna sječka.
Umjetna drvca građani mogu pravilno zbrinuti u najbliže reciklažno dvorište.