Preventivne mjere i radnje protiv smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču


26. veljače 2018. Obzirom na iznimno niske temperature, skrećemo pozornost građanima na preventivne mjere protiv smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču. Napominjemo da značajna mogućnost zaleđivanja vode na vodoopskrbnoj mreži ne postoji, no ipak savjetujemo oprez.

Vanjska mreža vodoopskrbe (pod nadležnošću isporučitelja usluge vodoopskrbe) projektira se i izvodi na način da se spriječi mirovanje vode, odnosno osigura njen stalan protok, a prilikom izvođenja vodovodne cijevi se polažu na za to propisnu dubinu unutar tla gdje su temperature značajno više od temperature atmosfere.

Bojazan za isporuku vode građanima ne postoji, budući da unutar mreže postoji stalan protok vode, a cijevi su projektirane i polažu se dovoljno duboko tako da se izbjegne opasnost od smrzavanja vode.

Kako ne bi došlo do mogućeg smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču (pucanje stakla vodomjera, spojne cijevi i dr.) potrebno je voditi računa o slijedećem:
 
Potrošači moraju voditi računa da instalacije ne ostavljaju na dulje vrijeme (odlazak na put) bez nadzora u stanju napunjenosti sustava vodom bez protoka kako bi se na internim instalacijama spriječilo smrzavanje vode.

Postoji mogućnosti zaleđivanja internih vodovodnih instalacija, ako nisu ugrađene na propisanoj dubini, i ako u  vrtnim slavinama koje su montirane iznad vodomjernog okna nije ispuštena voda. U uvjetima niskih temperatura poželjno je da potrošač vrši redovan pregled vodomjernog okna, osigura da je poklopac zatvoren, a u slučaju ekstremno niskih temperatura potrebno je zaštititi instalacije unutar vodomjernog okna zaštitnim sredstvima (priručna: deke, tkanina ili propisane: staklena vuna i sl.)

Potrebno je pripaziti da se vodomjeri ne smrznu te da ne dođe do pucanja stakla na brojilu na priključnim vodovima u podrumskim prostorijama koje nisu grijane, posebno u prostorima koje imaju nezaštićene otvore (razbijene podrumske prozore)

Potrošači koji imaju vodomjerne ormariće u vanjskim zidovima objekata trebaju iste pregledati i po mogućnosti zaštititi vodomjere od smrzavanja (naročito ako grijači elementi unutar ormarića ne rade ili nisu ugrađeni) 

Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti u Odjel hitnih intervencija na broj telefona 01 6163 999