Podjela žutih vrećica za odlaganje otpadne plastične i metalne ambalaže19. studenoga 2019.
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća u podjeli je žutih vrećica za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže obiteljskim kućama u gradu Zagrebu kako bi korisnici nastavili koristiti javnu uslugu.

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama dobivaju žute vrećice u količini dostatnoj za godišnje razdoblje, dva paketa vrećica. U jednom paketu se nalazi 13 besplatnih vrećica volumena 60 litara, a količina dostatna za godišnje razdoblje je 26 vrećica, odnosno 2 vrećice mjesečno. Vrećice dostavljaju djelatnici Podružnice Čistoća. U isto vrijeme Hrvatska pošta d.d. nastavlja s podjelom smeđih vrećica za biootpad i žutih vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu korisnicima koji stanuju u stambenim zgradama.

Građani su dužni koristiti javnu uslugu i odložiti žutu vrećicu na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu, najranije na dan odvoza.

Napominjemo kako žute vrećice nisu namijenjene za odlaganje uz spremnike odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama (tzv. zelene otoke) i molimo građane za pridržavanje dinamici i načinu odvoza vrećica. Raspored odvoza.

Do zaprimanja žutih vrećica građani svakodnevno mogu koristiti žute spremnike na javnim površinama, kao i reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta.

Podružnica Čistoća je u travnju ove godine, s ciljem poboljšanja javne usluge, uvela mogućnost građanima da u posebne vrećice odvajaju plastičnu i metalnu ambalažu nastalu u njihovim kućanstvima.