Plan podjele društva Zagrebački holding d.o.o. s osnivanjem novih trgovačkih društava29. studenog 2017.
Uprava Društva  Zagrebački holding 28. 11. 2017. donijela je odluku o usvajanju plana podjele društva Zagrebački holding d.o.o. s osnivanjem novih trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću za podružnicu Zagrebački električni tramvaj i podružnicu Zagrebački velesajam.
Ovim Planom podjele nastavlja se postupak restrukturiranja društva započet 2013. godine, sukladno usvojenim poslovnim politikama, i to izdvajanjem pojedinih djelatnosti u posebna trgovačka društva.
 
Podjela Društva uvjetovana je interesom učinkovitijeg raspolaganja imovinom Društva te provođenja efikasnije unutarnje organizacije uz istovremenu racionalizaciju troškova.
Predviđenim izdvajanjem podružnica ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ, ZAGREBAČKI VELESAJAM u posebna društva olakšat će se mogućnost pribave sredstava iz fondova Europske unije za pokretanje i razvoj usluge javnog gradskog prijevoza putnika te će se omogućiti unapređenje poduzetničke i istraživačke infrastrukture.

Preuzmite dokumente

Odluka- Plan podjele društva Zagrebački holding d.o.o

Plan podjele društva Zagrebački holding d.o.o