Opoziv članova Uprave i promjena funkcije člana Uprave

4. listopada 2021. -  Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na sjednici održanoj u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, donijela je odluku o opozivu članova Uprave: Nikole Vukovića i Ante Samodola s danom 4. listopada 2021.

Na istoj sjednici Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijela je odluku o promjeni funkcije člana Uprave te je za predsjednika Uprave Društva s 4. listopada 2021. godine imenovan Ivan Novaković.