Održana završna konferencija projekta: Stavi pravu stvar na pravo mjesto2. prosinca 2020. - Zahvaljujući ulaganjima u uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom i provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima, u gradu Zagrebu uspostavljen je uzlazni trend u količinama odvojeno prikupljenog otpada, dok se istodobno smanjuju količne otpada koje se odlažu na odlagalište. Istaknuto je to, među ostalim, na završnoj konferenciji projekta: Stavi pravu stvar na pravo mjesto, održanoj u srijedu, 2. prosinca u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma.

Projekt Stavi pravu stvar na pravo mjesto je program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba, koje se provode od početka 2019. godine. Projekt sufinancira EU u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija'.  Vrijednost projekta je 4,95 milijuna kuna, od kojih su 3,6 milijuna kuna bespovratna sredstva.

U sklopu projekta proveden je cijeli niz aktivnosti u koje je, uz Grad Zagreb i Zagrebački holding, bio uključen veliki broj dječjih vrtića, škola, djelatnika, a uključivao je razne manifestacije, edukativne igre, radionice, promo letke. 

Aktivnosti su primarno bile usmjerene na senzibilizaciju građana Zagreba o važnosti promjena vlastitih navika, odnosno povećanja razine svjesnosti o potrebi njihovog osobnog doprinosa te informiranje na koje se sve načine mogu više angažirati i uključiti u proces odvojenog sakupljanja otpada.

Nastavljen pozitivan trend u gospodarenju otpadom

Kako je istaknula Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, zahvaljujući svim aktivnostima Zagreb se može pohvaliti smanjenom količinom odloženog otpada za 15 posto u odnosu na prošlu godinu.

"Ove će godine biti odloženo oko 170 000 tona, dok je prošle godine bilo odloženo 200 000 tona. Isto tako, prošle godine je bilo 7,25 posto manje odloženog otpada u odnosu na 2018. što znači da imamo pozitivan trend - dok se smanjuje količina odloženog otpada, količina odvojenog otpada se značajno povećava. Nadamo se da će grad Zagreb ispuniti svoju obavezu prema europskoj direktivi, a to će biti itekako važno kako bi Republika Hrvatska mogla ispuniti svoju obvezu prema Europskoj uniji. Imamo dobre šanse da ono na što smo se obvezali i napravimo te uđemo u krug zemalja europske zajednice koje su postigle zacrtane ciljeve."Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban je naglasila da je svaka aktivnost na projektu bila veliki izazov jer na stečene, dugogodišnje navike pojedinaca i društva u cjelini nije bilo jednostavno utjecati.

"Rezultat, osim što je iznimno vrijedan u kontekstu cjelovite odgovornosti, danas postaje itekako mjerljiv. Sve to podrazumijeva i naša ulaganja u operativne procese i u infrastrukturu. U Gradu Zagrebu smo za sve naše sugrađane osigurali spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na kućnome pragu, koji je pevaćan za 89 posto (na 185.299 komada). Uz spremnike za miješani komunalni otpad, postavljeni su i spremnici za papir, plastiku i metalnu ambalažu za koje sugrađani dobivaju žute vrećice te vrećice i spremnike za biootpad. Kroz infrastrukturu smo osigurali i oko 700 zelenih otoka po svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Također, imamo i 11 fiksnih i 8 mobilnih reciklažnih dvorišta. Sve je to rezultiralo manjim količinama odloženoga miješanog komunalnog otpada."

Prisutnima su se na Konferenciji  obratili i Siniša Kukić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Mile Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon otvorenja i pozdravnih govora održan je "Panel – Prošlost, sadašnjost i budućnost gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu".