Od danas započinje zimsko održavanje prometnica15. studenoga 2021. -
 U gradu Zagrebu od danas pa do 15. travnja 2022. godine bit će na snazi zimsko održavanje prometnica. Tim povodom je u bazi Zimske službe na Žitnjaku obavljen tehnički pregled vozila i strojeva te je utvrđeno da je sve spremno za nadolazeće zimske uvjete.
 
Podsjećamo, čišćenje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba izvodi Zimska služba naše podružnice Zagrebačke ceste i to 24 sata na dan. 

Termin zimska služba podrazumijeva cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju radi osiguranja mogućnosti odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu.

Sveukupno u Zimskoj službi Grada Zagreba u 2021./2022. godini sudjeluje 278 ekipa, što podrazumijeva 159 kamiona i 117 specijalnih vozila (traktor i unimog) raspoređenih u 16 mjesta stalne pripravnosti (baze Zimske službe). Sva vozila opremljena su GPS uređajima što omogućuje da se u svakom trenutku zna gdje se koje vozilo nalazi te ih se zatim po potrebi preusmjerava.

U GPS centru koji se nalazi u prostorima glavne baze Žitnjak instaliran je sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku koji putem senzora na sedamnaest odabranih lokacija (mostovi, nadvožnjaci, brdske dionice…) dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, oborine, magla). Sustav omogućuje preventivno reagiranje na najkritičnijim točkama u gradu.

Na skladištu i raspoređeno po bazama Zimske službe trenutno se nalazi  oko 18 000 tona soli i približno 3 000 tona sipine, a ako se za to ukaže potreba, naručivat će se dodatne količine.


Četiri stupnja pripravnosti

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Ukupno se rali i posipava 2 654 km prometnica, od čega u prvoj razini prednosti 1 147 km, a u drugoj razini 1 507 km. U prvoj razini prednosti uvrštene su ceste prvog reda te dio nerazvrstanih cesta drugog reda. U prvoj razini prednosti u Zimskoj službi Grada Zagreba čiste se sve trase javnog gradskog prijevoza, prilazi institucijama, industrijskim zonama, turističkim središtima, sve ulice u užem gradskoj središtu kojima se odvija intenzivniji promet te cestovni objekti (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci). Na navedenim cestama prve razine prednosti prohodnost se mora osigurati u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području od trenutka prestanka oborina.

Za određivanje stupnjeva pripravnosti podružnica Zagrebačke ceste dobiva podatke od Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, a izvještavanje o stanju i prohodnosti cesta provodit će se putem web stranice Holding centra holdingcentar.zgh.hr

Također, s pojavom poledice i prvog snijega građani će na web stranici podružnice Zagrebačke ceste u svakom trenutku moći doznati sve podatke o čišćenju svoje ulice.