Obilježava se Svjetski dan zaštite okoliša5. lipnja 2018.
Svjetski je dan zaštite okoliša. Obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockhlomu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je osvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Kroz obilježavanje Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju ulogu i odgovornost, ali i vlastitu snagu da postanu predvodnici promjena u cilju održivog razvoja.

Ovogodišnjim sloganom „Beat Plastic Pollution“ (Suzbijmo onečišćenje plastikom) Ujedinjeni narodi šalju apel za racionalno korištenje te hitno smanjenje proizvodnje i potrošnje plastičnih materijala, koji sve više opterećuju okoliš i prirodu. 

Plastični otpad je problem jer se vrlo malo plastike reciklira, oko 40% se odlaže ili spaljuje, a najveći dio završava u vrlo osjetljivim ekosustavima, rijekama, morima i oceanima. Trenutačno prema procjenama u svjetskim morima i oceanima pluta više od 150 milijuna tona plastičnog otpada, što bi do 2050. godine, ako se nastavi sadašnji trend, značilo da će biti više plastičnog otpada nego ribe.

Mini zeleni otok u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga u Ulici grada Vukovara 41

Mjere za odgovorno postupanje s otpadom u Zagrebačkom holdingu

U skladu s načelima održivog razvoja, Zagrebački holding na području Grada Zagreba provodi i razvija politiku upravljanja okolišem. Uz projekte koji svojim djelovanjem potiču zajednicu na očuvanje okoliša, Zagrebački holding također aktivno provodi mjere za sprječavanja nastanka proizvodnog otpada na radnom  mjestu. U sklopu provedbe tih mjera, u travnju ove godine započeo je prvi krug edukacija za zaposlene koje provode djelatnici podružnice Čistoća. Cilj edukacije je jačanje svijesti i stručnosti zaposlenika o važnosti odgovornog postupanja s resursima, kako bi se smanjio potencijalno negativan utjecaj cjelokupnog poslovanja na sve sastavnice okoliša. U sklopu mjera Predviđeno je da do kraja ove godine edukaciju prođu svi  zaposleni u Grupi Zagrebački holding.

Također će u sklopu mjera svi poslovni prostori unutar Zagrebačkog holdinga biti opremljeni odgovarajućim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada.
Danas će su Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga u Ulici grada Vukovara 41  i Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. na Radničkoj cesti 1, biti postavljeni prvi takvi mini zeleni otoci u našim poslovnim prostorima čime ćemo na simboličan način obilježiti Svjetski dan zaštite okoliša. Također će u Centru za korisnike biti postavljen informativni pult na kojem će građani – korisnici usluga moći danas tijekom dana izravno od djelatnika podružnice Čistoća saznati sve informacije o odgovornom postupanju s otpadom i ostalim informacijama vezanim uz gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu.

Uključite se u globalni projekt

Pozivamo vas da se uključite u globalni projekt. Iskoristite ovaj dan kako biste smanjili uporabu plastike, pronašli joj drugu namjenu i reciklirali je.

Recite ne plastici za jednokratnu uporabu i odaberite ekološki prihvatljivo rješenje.

Podijelite svoje aktivnosti na društvenim mrežama uz #BeatPlasticPollution te #WorldEnvironmentDay i inspirirajte svoju okolinu.

O načinima suzbijanja plastičnog onečišćenja može se saznati više na stranici Svjetskog dana zaštite okoliša 2018.
 
Sprječavanje nastanka otpada i reciklaža- preuzmite pdf