Novo imenovanje u Gradskoj plinari Zagreb d.o.o.

11. ožujka 2019. Odlukom Skupštine trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. imenuje se gospodin Tomislav Mazal za direktora/člana Uprave trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Gospodin Mazal imenovan je na mandatno razdoblje od četiri godine od 11. ožujka 2019. godine.