Nadogradnja usluge reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta

5. ožujka 2021. - Kako bi korisnicima usluga Zagrebačkog holdinga osigurali jednostavnije i ugodnije korištenje naših reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, podružnica Čistoća uvela je 1D crtične kodove (barkod) na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga (JUP) te je sva reciklažna dvorišta opremila novim informativnim tablama.

Naime, sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom i Pravilniku o načinu rada reciklažnog dvorišta, na reciklažna dvorišta je tijekom prošle godine uvedena Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu. Kod ulaska u reciklažno dvorište potrebno je predočiti osobnu iskaznicu te sistemski broj obveznika i objekta (s jedinstvene uplatnice), a dovezeni otpad važe se po frakcijama.

Uvođenjem 1D crtičnog koda s podacima o sistemskom broju obveznika i objekta, dovoljno je pokazati fotografiju ta dva crtična koda koja mora biti snimljena na način da se može jasno prikazati na mobilnom uređaju korisnika.

Tehničar na reciklažnom dvorištu evidentirat će dolazak korisnika na reciklažno dvorište skeniranjem tih crtičnih kodova (s uplatnice ili mobitela), što je obveza prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Na fotografiji u nastavku prikazana je pozicija 1D crtičnih kodova:

1 D crtični kodovi ili barkodovi nalazi se u gornjem desnom uglu jedinstvene uplatnice Zagrebačkog holdinga.
Sva reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta također su opremljena novim informativnim tablama s vrstama otpada koji se u njih odlaže, kako bi korisnici prilikom ulaska na reciklažno dvorište lakše uočili spremnik u koji trebaju odložiti svoj otpad.

Na području grada Zagreba nalazi se 10 fiksnih i 9 mobilnih reciklažnih dvorišta podružnice Čistoća koja rade sve dane u tjednu, izuzev blagdana i praznika, a njihov popis možete pronaći na sljedećoj poveznici: Reciklažna dvorišta.

Koristimo ovu prigodu te još jednom pozivamo na odgovorno gospodarenje otpadom kako bi naš grad bio uredan i čist.

LETAK - Reciklažna dvorišta
LETAK - Upute za odlaganje zaštitne opreme

Reciklažna dvorišta opremljena su novim informativnim tablama, radi lakšeg snalaženja korisnika prilikom korištenja.