Kupovina prirodnog plina za plinsku godinu 2019./2020. za krajnje kupce kategorije poduzetništvo15. travnja 2019.
Gradska plinara Zagreb- Opskrba d.o.o. namjerava kupiti količine prirodnog plina za plinsku godinu 2019./2020. za krajnje kupce kategorije poduzetništvo u cilju osiguranja dovoljnih količina prirodnog plina te sigurne, pouzdane i kontinuirane isporuke, GPZ-O.

Postupak nabave se raspisuje za nabavu prirodnog plina u količini od1.000.000 MWh, za razdoblje od 01.10.2019.g. do 30.09.2020.g., opcija „flex samostalni“.

Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite OVDJE.