​Kadrovske promjene u podružnici Gradska groblja

31. prosinca 2018. - Patrik Šegota imenovan je s danom 2. siječnja 2019. voditeljem podružnice Gradska groblja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Dosadašnja voditeljica Ljerka Ćosić opoziva se s mjesta voditeljice podružnice s danom 1. siječnja 2019.
 
Zagrebački holding d.o.o.