Javni natječaj za voditelje podružnica, direktore i člana uprave ovisnih društava te ravnatelja ustanove24. kolovoza 2021.
- Raspisuje se javni natječaj za voditelje 11 podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., direktore 4 ovisna trgovačka društva, člana uprave trgovačkog društva i ravnatelja ustanove - ukupno 17 izvršitelja (m/ž).
 
Radi se o radnim mjestima s posebnim ovlastima i odgovornostima, za koje prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete (potrebna znanja i kvalifikacije):
  • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)
  • državljanin Republike Hrvatske
  • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
  • nekažnjavanost. 
Uz dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta, zainteresirani kandidati trebaju priložiti i prijedlog programa razvoja podružnice/trgovačkog društva/ustanove za koju predaju ponudu, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga podružnice/trgovačkog društva/ustanove (najduža duljina teksta – tri stranice).
 
Na temelju pravodobnih i potpunih prijava, odnosno priloženih dokaza i prijedloga programa razvoja, Povjerenstvo za provedbu natječaja odabrat će 5 kandidata za svako radno mjesto voditelja podružnice, direktora trgovačkog društva, člana uprave trgovačkog društva i ravnatelja ustanove koji će biti upućeni na daljnji selekcijski postupak (testove) i intervju.
 
Kandidati mogu predati istodobno ponudu za najviše dva radna mjesta objavljena u javnom natječaju. U tom slučaju kandidat je dužan za svako radno mjesto priložiti posebnu ponudu. Samo je u okviru jedne ponude potrebno predati original primjerka uvjerenja o nekažnjavanju i izjave kandidata ovjerene od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima, dok se u drugoj ponudi može predati kopija prethodno navedenih dokumenata.
 
Izabrani kandidati obavljat će funkciju voditelja podružnica, direktora trgovačkih društava, člana uprave trgovačkog društva i ravnatelja ustanove u mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine.
 
Natječaj je otvoren do 7. rujna 2021. 
 
Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.