Javni natječaj za voditelje četiriju podružnica te direktora Gradske plinare Zagreb i člana Uprave Zagreb plakata

23. studenoga 2021. - Nakon objavljenog natječaja za voditelje šest podružnica, koji je otvoren još do srijede, 24. studenoga, danas je raspisan novi javni natječaj za voditelje preostalih podružnica, odnosno direktora i člana Uprave povezanih društava.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji žele doprinijeti razvoju Zagrebačkog holdinga i unapređenju usluga našim građanima i koji smatraju da svojim iskustvom, znanjem, kompetencijama i vještinama udovoljavaju uvjetima radnih mjesta koja se popunjavanju da podnesu ponudu na javni natječaj za sljedeća radna mjesta: 
  • Voditelj/ica podružnice Robni terminali Zagreb
  • Voditelj/ica podružnice Tržnice Zagreb
  • Voditelj/ica podružnice Zagrebparking
  • Voditelj/ica podružnice Zagrebačke ceste
  • Direktor/ica trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Član/ica Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o. 

Cjelovit tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici: JAVNI NATJEČAJ za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., direktora trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. i člana Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat d.o.o. (.pdf)


Podsjećamo, radi se o radnim mjestima s posebnim ovlastima i odgovornostima, za koje prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete (potrebna znanja i kvalifikacije):

  • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)
  • najmanje deset godina radnog iskustva
  • najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
  • nekažnjavanost, odnosno uvjet da državno odvjetništvo ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti.

Uz dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta, zainteresirani kandidati trebaju priložiti i prijedlog programa razvoja podružnice, odnosno društva za koju se javlja kandidat, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga.

Važno je istaknuti da kandidat koji želi predati ponudu za više radnih mjesta objavljenih u ovom javnom natječaju, prijavu za sva radna mjesta podnosi u okviru jedne, iste ponude. Također, ako je kandidat u periodu od 15 dana prije objave ovog natječaja predao ponudu za druga radna mjesta u Zagrebačkom holdingu d.o.o. koja sadržava dokaze o ispunjavanju uvjeta, u tom slučaju treba dostaviti samo ponudu i prijedlog programa razvoja za svaku od podružnica, odnosno društvo za koje podnosi prijavu.

Natječaj je otvoren do 1. prosinca 2021.

Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.