Javni natječaj za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.16. studenoga 2021. - Raspisan je javni natječaj za voditelje podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. - ukupno 6 izvršitelja (m/ž).

Cjelovit tekst natječaja: JAVNI NATJEČAJ za izbor voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (.pdf)

Radi se o radnim mjestima s posebnim ovlastima i odgovornostima, za koje prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete (potrebna znanja i kvalifikacije):

  • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)
  • najmanje deset godina radnog iskustva
  • najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
  • nekažnjavanost, odnosno uvjet da državno odvjetništvo ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti.


Radna mjesta se odnose na voditelje 6 podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. kako slijedi: 

  1. Voditelj/ica podružnice Arena Zagreb 
  2. Voditelj/ica podružnice Autobusni kolodvor 
  3. Voditelj/ica podružnice Gradska groblja 
  4. Voditelj/ica podružnice Vladimir Nazor 
  5. Voditelj/ica podružnice Zagrebački digitalni grad 
  6. Voditelj/ica podružnice Zrinjevac

Uz dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta, zainteresirani kandidati trebaju priložiti i prijedlog programa razvoja podružnice za koju se javlja kandidat, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga podružnice.

Ukoliko kandidat želi predati ponudu za više radnih mjesta objavljenih u ovom javnom natječaju, prijavu za sva radna mjesta podnosi u okviru jedne, iste ponude, no dužan je na istoj jasno naznačiti za koja točno radna mjesta podnosi prijavu te priložiti prijedlog programa razvoja za svaku od podružnica za koju podnosi prijavu.

Izabrani kandidati obavljat će funkciju voditelja podružnica u mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine.

Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.

Natječaj je otvoren do 24. studenoga 2021.