Informacijski modul za predstavnike suvlasnika dostupan u sučelju e-usluga ZGH10. siječnja 2019.
Informacijski modul za predstavnike suvlasnika stambenih zgrada kojima je GSKG upravitelj od danas je dostupan u sučelju elektroničkih usluga Zagrebačkog holdinga.
 
Aplikaciji se može pristupiti kroz adresu holdingcentar.zgh.hr ili putem platforme e-gradjani, a usluga omogućuje pregled prihoda i rashoda zgrade, ugovornih odnosa i knjigovodstva.
 
Opcija je vidljiva na početnom zaslonu, odmah nakon sigurnosne prijave. Predstavnici suvlasnika u sustav se prijavljuju kao i drugi korisnici e-usluga, jednom od prihvaćenih vjerodajnica, odnosno elektroničkom osobnom iskaznicom, tokenom banke ili drugim certifikatima prihvaćenih izdavatelja.
 
Podrška korisnicima osigurana je 24 sata dnevno kroz Pozivni centar, na broju 072 500 400.

KORISNIČKE UPUTE pdf.