Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga

14. lipnja 2021. - Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o., u sastavu: gradonačelnik Tomislav Tomašević, te zamjenica Danijela Dolenec i zamjenik Luka Korlaet, održala je u petak 11. lipnja sastanak s Upravom Zagrebačkog holdinga na čelu s Anom Stojić Deban, te s Nadzornim odborom na čelu s Ljubom Jurčićem. Na tim sastancima izvijestili su o stanju u Zagrebačkom holdingu i gubitku koji je nastao u 2020. godini.
 
Na današnjoj sjednici Skupština Zagrebačkog holdinga razriješila je dosadašnji Nadzorni odbor i Upravu Zagrebačkog Holdinga te imenovala Nadzorni odbor u djelomičnom sastavu od tri člana: predsjednica NO Suzana Brenko i članovi NO Ratko Bajakić i Damir Topić.

Imenovan je i djelomični sastav Uprave Holdinga od dva člana: predsjednik Uprave Nikola Vuković i član Uprave Ante Samodol.

Na javnim natječajima, koji će biti raspisani u najkraćem mogućem roku, birat će se preostala tri člana Uprave te preostali članovi Nadzornog odbora.
 
Zagrebački holding d.o.o. i ovisna društva su, prema revidiranom konsolidiranom izvješću u 2020. godini, prvi put u posljednjih sedam godina iskazala ukupni sveobuhvatni gubitak od 305 milijuna kuna. S obzirom na zatečeno stanje, potrebno je hitno i neodgodivo djelovanje kako bi se što prije počelo s restrukturiranjem. Neposredni zadaci nove Uprave su analiza postojećeg stanja, refinanciranje kratkoročnih obveza, kontrola i zaustavljanje nepotrebnih troškova te izrada podloga za restrukturiranje Holdinga.


ŽIVOTOPISI

Suzana Brenko
Rođena je u Puli, a diplomirala 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iskusna menadžerica s više od dvadeset godina iskustva, karijeru je započela u Ministarstvu financija gdje je provela osam godina, a između ostalog bila je predsjednica uprave Croatia banke d.d., predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine, izvršna direktorica u Addiko banci d.d. Posljednje četiri godine uspješno se bavi konzultantskim poslom, gdje se posebno ističu restrukturiranja i poslovno upravljanje. Također bila je članicom više nadzornih odbora.
 
Ratko Bajakić
Rođen u Zagrebu 1965. godine, diplomirao je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer ekonomska teorija i analiza, a u svom radu ima više od 25 godina iskustva na rukovodećim funkcijama u investicijskom bankarstvu u Hrvatskoj i ostalim zemljama EU. Direktor je i većinski vlasnik ICF dioničkog društva za usluge, čiji su glavni predmeti poslovanja upravljačke djelatnosti holding-društva te savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Kao vlasnik, direktor ili član nadzornog odbora upravljao je s više od 40 tvrtki u Hrvatskoj, među kojima su Zagrebačka burza, Valamar Riviera, Brodospas, ETF Airways, Croatia banka, Luxima. Karijeru je započeo kao menadžer u Investmentbank Austria, investicijskoj banci najveće austrijske banke Bank Austria u Beču i Pragu. U Hrvatskoj je zajedno s partnerima vodio vodeću hrvatsku investicijsku kuću ICF, koju je preuzeo 2004 godine.
 
Damir Topić
Rođen je 1967. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990. Jedan je od osnivača i suvlasnika Odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka iz Zagreba, vodećeg hrvatskog odvjetničkog društva za trgovačko pravo i pravo društava. Tijekom više od 30 godina duge karijere, Damir Topić prepoznat je po svom radu na nekim od najprominentnijih transakcija preuzimanja i spajanja te po zastupanja brojnih međunarodnih korporacija i financijskih institucija prilikom njihova investiranja u Hrvatskoj. Prema vodećim međunarodnim direktorijima, Damir Topić jedan je od vodećih odvjetnika u Hrvatskoj u području preuzimanja i spajanja, bankarskog prava i tržišta kapitala. Autor je niza članaka u specijaliziranim magazinima i govornik na stručnim skupovima međunarodnih odvjetničkih asocijacija.
 
Nikola Vuković
Rođen je 1959. u mjestu Koljane, grad Vrlika, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1983., na ekonomsko teorijskom smjeru. Radio je u Republičkom zavodu za društveno planiranje/Ministarstvu gospodarskog razvitka/ Državnom zavodu za makroekonomske analize i prognoze (istoj državnoj ustanovi koja je mijenjala nazive) od 1984. do 1996. U ustanovi bio stručni savjetnik, viši stručni savjetnik ministra, načelnik Odjela za regionalni razvoj te ravnatelj Državnog zavoda. Radio na izradi analiza, strategija razvoja, prijedloga mjera ekonomske politike, uređivao mjesečnu publikaciju Zavoda, rukovodio odjelom i ustanovom. U Hrvatskom autoklubu bio predsjednik Nadzornog odbora 1995-96. te zamjenik predsjednika HAK-a 1996-97. godine. Od 1997. do 2007. bio član poslovodstva HAK-a: pomoćnik, zamjenik i glavni tajnik HAK-a. Rukovodio firmom, konsolidirao i stabilizirao poslovanje HAK-a. Upravljao projektima uspostave novih tehnoloških sustava, digitaliziranja poslovanja, izgradnje poslovnih objekata. Za rezultate u vođenju HAK-a dobio najviše međunarodno priznanje svjetske automobilske asocijacije AIT za razvoj autokluba. Od 2007. do 2018. zaposlen u Zagrebačkom holdingu, bio pomoćnik predsjednika Uprave za strategiju i razvoj, direktor Službe za korporativni razvoj, direktor Sektora upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija. Radio na izradi razvojnih i poslovnih planova, projektima unapređenja i racionalizacije poslovanja, projektima EU, projektima gospodarenja otpadom, rukovodio službom i sektorom. Od 2019. bavio se investicijama na globalnim financijskim tržištima.
 
Ante Samodol
Rođen u Drnišu 1965. godine, Ante Samodol diplomirao je 1989. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo, osiguranje. Magistrirao je i doktorirao također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima više od 30 godina radnog iskustva od čega više od 20 godina na rukovodećim funkcijama u vanjskoj trgovini, bankarstvu, državnom sektoru te u obrazovanju. Od 2013. do 2014. godine bio je član uprave Zagrebačkog holdinga zadužen za financije. Bio je član Odbora za standarde financijskog izvještavanja, pomoćnik ministra financija i član pregovaračke radne skupine za poglavlje IX- Financijske usluge, u postupku pristupanja Republike Hrvatske EU. Sudionik je osnivanja i prvi predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te odgovorna osoba za izradu i implementaciju EU regulative iz područja financijskih usluga. Profesionalni razvitak i edukaciju je stjecao u zemlji i inozemstvu na poslovnim školama, sveučilištima i financijskim institucijama, kao što su Business School Bled, University of Sussex, NYSE, SEC Washington, FINRA Washington, FSA London, UBS NY i druge. Posjeduje brokersku licencu ZSE-a. Na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu predaje od 2013. godine, a na mjestu prorektora za studente, organizaciju i poslovanje je od 2016. godine. Predaje Financije i Monetarnu ekonomiju te Poslovanje vrijednosnim papirima. Autor je dviju knjiga o investicijskim fondovima te više znanstvenih i stručnih radova iz područja financija, monetarne i fiskalne politike.