Grupa Zagrebački holding u 2022. godini: Stabilizacija, transformacija i razvoj



3. veljače 2022
. - “Stabilizacija poslovanja, transformacija organizacije i usmjeravanje prema održivosti i razvoju poslovanja, tri su ključna cilja kojima će se Uprava Zagrebačkog holdinga posvetiti u 2022. godini”, naglasio je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković, na današnjem briefingu za novinare.
 
Predstavljeni poslovni plan postavlja ambiciozan cilj: ​​od nerevidiranih 587 milijuna kuna neto gubitka u 2021. godini, već u 2022. godini ostvariti pozitivan rezultat. Nadalje, prateći EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije), kao jednog od najvažnijih financijskih pokazatelja, plan je s prošlogodišnje nerevidirane negativne EBITDA od -90 milijuna kuna, ove godine na razini Grupe ZGH ostvariti EBITDA u visini oko 504 milijuna kuna.
 
“Kako bismo te ciljeve ostvarili, preokrenut ćemo višegodišnje negativne trendove u poslovanju Grupe ZGH. Naime, proteklih pet godina poslovanja Grupe Zagrebačkog holdinga obilježeno je kontinuiranim padom prihoda i učinkovitosti poslovanja, gubitkom i rastom zaduženosti koji je kulminirao 2020. godine te trenutno iznosi 4,8 milijardi kuna. Ukratko, zatekli smo društvo koje je u trenutku preuzimanja imalo problema s likvidnošću i čija razina dobiti iz operativnog poslovanja nije podržavala strukturu kreditnih obveza”, rekao je Novaković.
 



PROMJENA STRUKTURE DUGA

S obzirom na ranije navedenu razinu i strukturu duga, započet će pregovori s kreditorima o mogućim promjenama te strukture, što će društvu omogućiti stabilizaciju poslovanja i stvoriti osnovu za novi investicijski ciklus. To je posebno važno s obzirom na činjenicu da Holdingu ove godine dospijeva 1,3 milijarde kuna kreditnih obveza. Stabilizacija poslovanja je također nužna kako bi se stvorile pretpostavke za uspješno reizdanje obveznica u visini 2,3 milijarde kuna, koje dospijevaju u srpnju 2023. godine.
 

MJERE ZA OPORAVAK HOLDINGA

Stabilizacija poslovanja Grupe ZGH, odnosno njegovih podružnica planira se ostvariti nizom mjera podizanja efikasnosti koje uključuju već najavljenu promjenu modela gospodarenja otpadom, smanjenje broja administrativnog osoblja, komercijalizaciju i prodaju neoperativne imovine, uspostavljanje efikasnog sustava kontrole naplate te usklađenje cijena usluga u tržišnim djelatnostima, poput najma komercijalnih objekata. Nadalje, proširenjem postojećih usluga i digitalizacijom poslovanja planira se dodatno smanjiti troškove, a istovremeno povećati kvalitetu i dostupnost usluga građanima.
 
“Procjenjujemo da će navedenim mjerama od prodajnih aktivnosti u 2022. godini, rezultat poslovanja (EBITDA) porasti za 150 milijuna kuna dok će mjere povećanja efikasnosti i smanjenja troškova pozitivno utjecati na rezultat za dodatnih 224 milijuna kuna. Time ćemo preokrenuti dugogodišnje negativne trendove, stabilizirati poslovanje te ostvariti pretpostavke za daljnji razvoj kompanije i podizanje kvalitete postojećih usluga na zadovoljstvo građana”.
 

PODIZANJE ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Osnovne poluge oporavka Grupe ZGH su aktivnosti usmjerene podizanju unutarnje efikasnosti i rastu prihoda, te optimizaciji broja administrativnih radnika. Trenutno je na administrativnim radnim mjestima u Grupi ZGH zaposleno 2.569 radnika, što iznosi 27 posto ukupnog broja radnika. Taj se udio administrativnih radnih mjesta tijekom 2022. planira smanjiti na 19 posto ukupne radne snage zaposlene u Grupi ZGH. Istovremeno, uvođenjem dijeljenih zajedničkih servisa, što uključuje objedinjavanje i optimizaciju funkcija poput računovodstva, financija, kontrolinga, ljudskih resursa, nabave i drugih na razini cjelokupne Grupe, značajno će se podići organizacijska učinkovitost.
 

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI U 2022.

Unatoč zahtjevnom procesu povećanja učinkovitosti poslovanja, Uprava ZGH u 2022. planira pokrenuti ciklus značajnih investicija, od kojih su za građane najvažnija ulaganja u vodoopskrbnu mrežu vrijedna preko 150 milijuna kuna, kupovina vozila i opreme Čistoće vrijednih gotovo 40 milijuna kuna, ulaganja u obnovu sustava vodomjera i plinomjera te ulaganja u IT opremu i softver.
 

U BROJKAMA

Obilježje dosadašnjeg poslovanja - Negativni trendovi
Obilježje dosadašnjeg poslovanja Grupe Zagrebački holding


Financijski ciljevi za 2022. - Postizanje financijske održivosti


 

Zaključno, u 2022. godini provest će se stabilizacija poslovanja te ostvariti pretpostavke za daljnji razvoj Grupe ZGH koji će se manifestirati kroz povećanje kvalitete usluge i pristupa korisnicima, uvođenje pravednijeg sustava gospodarenja otpadom, te početak novog investicijskog ciklusa.