Gradskoj plinari Zagreb odobreno dodatnih 1,6 milijuna kuna za poboljšanje kibernetičke sigurnosti


10. prosinca 2021. - Europska komisija i Gradska plinara Zagreb ugovorile su sufinanciranje još jednog projekta jačanja informacijske sigurnosti. Projekt „Poboljšanje kibernetičke sigurnosti mrežnih sustava“ vrijedan je 210.289 eura, odnosno nešto manje od 1,6 milijuna kuna te je nadogradnja na dva prethodno odobrena projekta.

Sva tri projekta u 75-postotnom iznosu sufinancirana su u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Telekom), fonda namijenjenog ulaganju u digitalne infrastrukturne projekte Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.
 
Prema riječima Miroslava Živka, v.d. direktora Gradske plinare Zagreb, praćenje trendova nužno je za ključnu uslugu sigurne isporuke plina potrošačima, te je upravo ulaganje u digitalizaciju poslovanja i pratećih sustava za zaštitu od kibernetičkih rizika među prioritetima u poslovanju. 

- Za sada imamo stopostotni uspjeh u prijavama za bespovratno sufinanciranje, što nas motivira da nastavimo s razvojem projekata ovog tipa  - istaknuo je M. Živko.
 

Više od milijun eura bespovratnih sredstava za projekte kibernetičke sigurnosti

S obzirom na broj krajnjih kupaca te količine distribuiranog plina, Gradska plinara Zagreb je najveći hrvatski distributer plina te je Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti prepoznata kao operater ključnih usluga, gdje je potrebna visoka razina kibernetičke sigurnosti.

Unatrag godinu dana, kada je započet proces unaprjeđenja kapaciteta, Gradska plinara Zagreb je kroz paket od tri projekta uspjela ostvariti više od milijun eura sredstava sufinanciranih sredstvima iz CEF Telekoma.
 
CEF Telekom je fond koji pridonosi razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta Europske unije ulaganjem u digitalne infrastrukture zemalja članica, s ciljem jačanja suradnje i sposobnosti dionika ključnih za strategiju kibernetičke sigurnosti EU definiranu Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS Direktiva).