GPZ - Opskrba postala opskrbljivač na 11 distribucijskih područja u 9 županija

16. prosinca 2020. - ​Nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) provela natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine, Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. (dalje: GPZ-O) je, uz zadržavanje postojećih distribucijskih područja u Zagrebu i Bjelovaru, Odlukom HERE određena za opskrbljivača u obvezi javne usluge na 11 novih distribucijskih područja (Rijeke, Samobora, Ivanca, Koprivnice, Svete Nedjelje, Kutine, Garešnice, Vrbovca, Pitomače, Nove Gradiške, Križevaca) koja pokrivaju čak 9 županija.

Bitno je za istaknuti kako je za ovaj hvalevrijedan ishod natječaja, zaslužna činjenica kako je apliciranjem na isti GPZ-O udovoljila glavnom kriteriju za odabir najbolje ponude, a to je kriterij najnižeg ponuđenog troška opskrbe plinom.

S povećanjem broja kupaca i količina isporučenog plina na novim distribucijskim područjima, GPZ-O ima dobro polazište:
  • da poveća svoj tržišni udio s postojećih 45% na više od 60% udjela opskrbe plinom u ukupnoj potrošnji kućanstva na distribucijskim područjima,
  • da se pozicionira kao tržišni lider na maloprodajnom tržištu prirodnog plina s približno 350 tisuća kupaca te
  • da poveća količine isporučenog plina za približno 850 milijuna kWh godišnje.
Više od 80 tisuća korisnika aplikacije MOJ RAČUN
Pored glavne zadaće GPZ-O, da svim svojim kupcima osigurana pouzdanu, sigurnu i kontinuiranu opskrbu plinom odgovarajuće kvalitete, Uprava GPZ-O i u ovim teškim vremenima epidemije bolesti COVID 19 trudi se da svojim kupcima, a naročito kupcima javne usluge (kućanstvima) ponudi određene pogodnosti kao što je mogućnosti obročne otplate dospjelog duga. Pored navedenog, GPZ-O svojim kupcima nudi kroz digitalne usluge mogućnost brže i učinkovitije komunikacije, što je naročito važno u današnje vrijeme kada se zbog epidemije bolesti COVID 19  traži smanjenje/ograničenje fizičkog kontakta i kretanja građana.

Aplikaciju "MOJ RAČUN" za sada koristi više od 80 tisuća kupaca. Ista omogućuje besplatnu dojavu stanja plinomjera, praćenje redovne potrošnje plina i novčanih obveza te zaprimanje računa učinjenih troškova putem e-maila, čime zajedno doprinosimo očuvanju okoliša te ljepšoj i zelenoj budućnosti za buduće generacije. Na praktičan i jednostavan način prati se potrošnja plina u kućanstvu, čime se podiže razina svijesti naših kupaca o energetskoj učinkovitosti, tj. uštedi energije i posljedično novčanih sredstava.
 
Za detaljnije informacije posjete web stranicu www.gpz-opskrba.hr