Dovršeno uređenje terminala Črnomerec

20. ožujka 2021. - Početkom ovog tjedna završili su opsežni radovi na uređenju autobusnog terminala ZET-a na Črnomercu. U sklopu radova, koji su započeli 1. listopada prošle godine, uređeno je ukupno 12,9 tisuća četvornih metara kolnika i nogostupa, uklonjene su postojeće nadstrešnice te je postavljeno 14 novih (11 dvostrukih i 3 jednostruke), postavljena su i dva sanitarna kontejnera, modernizirana je javna rasvjeta implementiranjem nove LED tehnologije te su zamijenjeni dotrajali stupovi javne rasvjete. 

Terminal je opremljen i modernom komunalnom infrastrukturom. Postavljena su dva seta podzemnih i jedan set nadzemnih spremnika za otpad, te su uređene zelene površine uz postavljanje urbane opreme.

Građanima je također osigurana pitka voda postavljanjem dva viktorijina zdenaca.  

Ukupna vrijednost svih radova iznosi 7.698.600 kuna. Nositelj projekta su Gradski ured za mjesnu samoupravu i Vijeće gradske četvrti Črnomerec te Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. 

Izvođači radova bili su Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za mjesnu samoupravu, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. te podružnice Zagrebačkog holdinga - Zagrebačke ceste, Čistoća i Zrinjevac.

Termina su danas obišli zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika, dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević sa suradnicima te članica Uprave Zagrebačkog holdinga, Marica Dusper sa suradnicima.Zagrebačke ceste izvodile su radove na sanaciji 12 900 m2 kolničke konstrukcije u sklopu kojih su zamijenjeni postojeći rubnjaci te je izvedena nova stabilizacija asfaltnog zastora.

 
  Podružnica Čistoća izvodila je radove na izgradnji podzemne konstrukcije te postavi dva seta podzemnih i jednog seta nadzemnih spremnika za otpad. Podružnica Zrinjevac izvela je radove na uređenju zelenih površina te postavljanju urbane opreme (klamerica).  


Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet financirao je uklanjanje starih te postavljanje 14 novih nadstrešnica.