Čistoća proširuje uslugu odvojenog skupljanja biootpada i plastične i metalne ambalaže na stambene zgrade14. lipnja 2019.
Zagrebački holding d.o.o. na području grada Zagreba započeo je proširenje usluge odvojenog skupljanja biootpada u veljači ove godine, a proširenje usluge odvojenog skupljanja plastične i metalne ambalaže u travnju. U prvoj fazi proširenja usluge spremnike za biootpad i vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže dobili su građani koji žive u obiteljskim kućama.
 
S ciljem daljnjeg poboljšanja javne usluge, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća započinje podjelu spremnika za biootpad i paketa vrećica građanima koji stanuju u stambenim zgradama tj. zajednicama korisnika.
 
Paketi vrećica sadržavaju vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže (13 besplatnih vrećica volumena 60 litara, za polugodišnje razdoblje – 2 vrećice po mjesecu) i biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada (26 besplatnih vrećica volumena 30 litara, za polugodišnje razdoblje – 1 vrećica tjedno).
 
Pakete vrećica će dijeliti djelatnici Hrvatske pošte počevši od ponedjeljka 17. lipnja 2019. godine.
 
Na ovaj način svojim odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada i plastične i metalne ambalaže svi zajedno:
  • razvijamo zdrave ekološke navike,
  • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
  • smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš,
  • proizvodimo korisni kompost za zelene površine.
 
Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima za biootpad u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja, a žutu vrećicu odložiti na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza.
 
Učestalost odvoza biootpada je jedanput tjedno po gradskim četvrtima. Odvoz za građane koju žive u stambenim zgradama tj. zajednicama korisnika započinje od 24. lipnja 2019. godine, odnosno po primitku spremnika za biootpad.
 
Učestalost odvoza plastične i metalne ambalaže u žutim vrećicama je dva puta mjesečno u svakoj gradskoj četvrti. Odvoz započinje od 24. lipnja 2019. godine.
 
Detaljnije informacije mogu se pronaći na web stranici www.cistoca.hr. Također, građanima su na raspolaganju agenti Pozivnog centra, na broju telefona 072 500 400 (cijena lokalnog poziva), svakim danom od 0 do 24 sata.