Akcija – Podjela komposta u rinfuzi za građane na rasadnicima i kompostani podružnice Zrinjevac

13. listopada 2022. - Zagrebački holding u suradnji s Gradom Zagrebom od danas organizira akciju podjele komposta u rinfuzi za građane grada Zagreba, koji će se tijekom jesenske sadnje moći besplatno preuzeti u kompostanama podružnice Zrinjevac.
 
Radi se o kvalitetnom organskom gnojivu I. kategorije dobivenom kompostiranjem biljnog materijala nastalog održavanjem javnih zelenih površina te od biootpada prikupljenog od građana.
 
Preuzimanje komposta za građane organizirano je u rasadnicima Markuševec (Čret 2E) i Jankomir (Jankomir 1) te na kompostani Jakuševec (Jakuševac bb) radnim danom i subotom od 7 do 15 sati.
 
Građani mogu preuzeti količine za osobnu upotrebu, odnosno 1 m3 po članu domaćinstva, za što je potrebno predočiti račun Zagrebačkog holdinga te osigurati odgovarajuću ambalažu (vreće, prikolicu i slično) za preuzimanje komposta.
 
Tom prigodom građani će također moći preuzeti i informativni letak o biootpadu i kućnom kompostiranju. S obzirom na to da se radi o akciji podjele komposta, prilikom preuzimanja potrebno je potpisati i Izjavu kako se zaprimljeni kompost neće dalje preprodavati ili komercijalizirati na bilo koji način.
 
Također, u suradnji s Gradom Zagrebom, od ponedjeljka, 17. listopada bit će organizirana podjela besplatnog komposta u rinfuzi za približno 2 000 građana koji obrađuju vrtne parcele na 15 gradskih vrtova. 
 
Podružnica Zrinjevac će na deset gradskih vrtova isporučiti besplatni kompost, dok će korisnici parcela na gradskim vrtovima Sopot II., Sesvete – Senjska ulica i Rimski put, Prečko i Sloboština, zbog nemogućnosti istovara velikih količina komposta, besplatan kompost moći preuzeti na prethodno navedenim mjestima uz predočenje ugovora o davanju vrtne parcele na korištenje.
 
S obzirom da biootpad čini oko 40% miješanog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje i kompostiranje biorazgradivog otpada bitna je karika u integriranom sustavu gospodarenja otpadom, kružnom gospodarstvu i zaštiti okoliša. U tom procesu važan je angažman građana u pravilnom odvajanju i odlaganju biootpada.

Organizacijom ove akcije želi se potaknuti sve naše sugrađane na pravilno odvajanje biootpada te ih pozivamo da dođu na kompostane i osobno se uvjere da je njihov doprinos u gospodarenju biootpadom od izuzetne važnosti.
 
U rasadniku Jankomir i na kompostani Jakuševec u tijeku je i akcijska prodaja komposta u rinfuzi po cijeni od 47,50 kuna za 1 m3, za pravne osobe (OPG-ovi, rasadnici i slično).
 
Kompost I. klase 

Kompost proizvodi podružnica Zrinjevac u suradnji sa Zavodom za ishranu bilja Agronomskog fakulteta Zagreb koji provodi analizu kvalitete komposta. Prema Izvještaju Analitičkog laboratorija Agronomskog fakulteta o rezultatima kemijske analize organskih gnojiva i poboljšivača, sadržaj organske tvari u S.T. iznosi čak 44,62%, što je značajno više od propisanog minimuma od 15%. Također zbog niske koncentracije teških metala, kompost spada u najvišu klasu I. prema Pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/2014).
 
Kompost se proizvodi na kompostanama Markuševec i Jakuševec dok se u kompostani Jankomir kompost priprema i pakira. Podružnica Zrinjevac tako proizvedeni kompost plasira na tržište pod robnom markom Zrinko.

Kompost se koristi kao organsko gnojivo, organski poboljšivač fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina tla i može se koristiti prilikom presađivanja povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i kod sadnje voćaka i vinove loze. 

Detaljnije informacije u Deklaraciji s uputama o primjeni komposta.