Zbirni pregled radova

 
 
 

Privremena prometna regulacija 

         
ULICA OPIS RADOVA       TRAJANJE RADOVA
           
Lisičina ispred k.br. 18A izgradnja priključka na DTK mrežu       do 25. rujna, 7 - 17 sati
Sisačka cesta, kod raskrižja sa Burićevom ulicom radovi na nogostupu       do 25. rujna, 8 - 16 sati
Prilaz Gjure Deželića od k.br. 61 do k.br. 73 izgradnja priključka na DTK mrežu       do 25. rujna u 18 sati
Tratinska kod k.br. 2 izgradnja priključka na DTK mrežu       do 25. rujna u 18 sati
Križanje Avenije Marina Držića i Ul. Kneza Branimira izgradnja priključka na DTK mrežu       do 25. rujna u 18 sati
Topnička  radovi na prijekopu       do 25,rujna 
Jadranska avenija, u smjeru istoka označavanje prijelazne naprave       do 26. rujna
Raskrižja Ul. grada Vukovara i Korčulanske te Ul. grada Vukovara i Radničke sanacija kolnika       do 26. rujna
Ul. grada Vukovara, na dijelu od Radničke do Heinzelove ulice sanacija kolnika       do 26. rujna
Maksimirska cesta, kod BP INA-e sanacija tramvajskog kolosijeka       do 28. rujna u 20 sati
Nova cesta/Kranjčevićeva/Adžijina prometna signalizacija       do 29.rujna
Jablanička I. odvojak, od k.br. 19 do kraja ulice uređenje ulice       do 29. rujna
željezničko - cestovno (pješačkom) prijelazu R. Austrije  rekonstrukcija pruge       do 29. rujna u 20 sati
Stubička kod k.br. 45 izgradnja priključka na DTK mrežu       do 29. rujna u 20 sati
Pantovčak, na dijelu od k.br. 103 do k.br. 145 označavanje parkirališnih mjesta       do 30. rujna 
Slavonska avenija, na dijelu od ulice Sv. Ivana do Radničke ceste uklanjanje vegetacije       do 30. rujna, 7 - 15 sati
Harambašićeva ulica kbr. 8 organizacija gradilišta       do 1. listopada
Zagrebačka avenija, na dijelu od Omiške do Kanarinske ulice uređenje nogostupa       do 2. listopada u 18 sati
Opatička ulica kbr. 8 obnova objekta       do 3. listopada 
Raskrižja Dubrava/Maksimirska/Mandlova te Avenija G. Šuška/R. Kolaka sanacija kolnika       do 4. listopada
Avenija Gojka Šuška na dijelu od ulaza u terminal ZET-a do ulice  Rudolfa Kolaka sanacija istočnog kolnika       do 4. listopada u 4 sata
A. Šoljana, zapadno od raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja sanacija nogostupa       do 4. listopada u 20 sati
I. Perkovca izgradnja podzemnih spremnika       do 6. listopada
Paromlinska cesta k.br. 15 - 17 uklanjanje objekta       do 9. listopada
Zagrebačka avenija, na dijelu od Omiške ulice do Savske ceste uređenje nogostupa       do 9. listopada u 18 sati
Ulica Vjenceslava Novaka izgradnja vodoopskrbnog sustava       do 10. listopada
Petra Kanavelića k.br. 5 i Matije Divkovića k.br. 59 izgradnja priključka na DTK mrežu       do 11. listopada
Vjekoslava Heinzela k.č.br. 4334/1 uklanjanje objekta       do 11. listopada
Trnac i Predškolska ulica, od Trnca do Oboja polaganje elektrokabela       do 12. listopada
Mitrovačka izgradnja kanalizacije       do 13. listopada
Ulica kneza Domagoja kod razkrižja sa ulicom Jurja Križanića izgradnja podzemnih spremnika       do 13. listopada
Paromlinska kod k.br. 5 - 17 i 21 radovi na uklanjanju objekta       do 16. listopada
Planinarska kod k.br. 24 zacjevljenje kanala oborinske odvodnje        do 18. listopada
Kolarova polaganje plinovoda       do 19. listopada
Vučak k.br. 26- 32  radovi na prijekopu       do 20. listopada 
Goljak k.br. 30 organizacija gradilišta       do 25. listopada 
Ružmarinka od k.br. 7 do Kennedyevog trga radovi na prijekopu       do 26. listopada
Jarunska ulica k.č. 6507/1 izgradnja stambene zgrade       do 28. listopada 
Dragonožečka cesta, kod raskrižja sa ulicom Krčevine uređenje nogostupa       do 7. studenog u 20 sati
Slavonska avenija, na Ulici Oboj kod k.br. 2 označavanje skliskog kolnika       do 11. studenog
Ilica, ispred kućnog broja 244 obnova zgrade       do 14. studenog 
Prilaz baruna Filipovića, kod k.br. 3980/1 izgradnja objekta       do 14. studenog 
Trg Nikole Šubića Zrinskog kbr. 7-8 i Đorđićeva ulica kbr. 2 podizanje građevinske skele i ograde, rekonstrukcija zgrade       do 14. studenog 
Kamenita/ Habdelićeva/ Vitezićeva/ Jezuitski trg podizanje građevinske skele i ograde, rekonstrukcija zgrade       do 15. studenog
Velikogorička cesta na dijelu Žažinske ceste do Kuševečke ulice iskop građevinske jame       do 19. studenog u 20 sati
Ulica Filipa Vukasovića, ispred zgrade Ilica 244J podizanje zaštitne ograde       do 23. studenog
Nova Ves 84A, na k.č. br. 3040/1 podizanje zaštitne ograde, zbog radova na objektu       do 28. studenog, od 23  - 7.30 te od 15 - 15.30 sati
Ulica Josipa Vogrinca kbr. 14 podizanje zaštitne ograde       do 1. prosinca
Raskrižje Zagrebačka / Ulica kneza Branimira / Brestovečka izgradnja produženja Ulice kneza Branimira       do 1. prosinca u 20 sati
Trg Sv. Marka 9 podizanje građevinske skele, rekonstrukcija objekta       do 11. prosinca 
Antuna Bauera kbr. 33 organizacija gradilišta       do 15. prosinca
Čergarova ulica kbr. 13 i 13A sanacija kolnika       do 31. prosinca
Cerska ulica, na dijelu od k.br. 22 do ulice Podolnica sanacija kolnika       do 31. prosinca
Glavna ulica, Kuntići, na dijelu od okretišta do ulice Šebeki sanacija kolnika       do 31. prosinca
J. Knifera i E. Murtića 362, 363, 366  podizanje zaštitne ograde, organizacija gradilišta       do 31. prosinca
Jerolima Miše sanacija kolnika       do konačne sanacije
Čvor Buzin, pristupna prometnica prema Bauhausu sanacija odvodnje oborinskih voda       do konačne sanacije
Rendićeva ulica (od Mašićeve do Ulice Jordanovac) sanacija kolnika       do konačne sanacije 
Reljkovićeva k.č. 3521 zauzimanje dijela površine javne namjene       do 9. siječnja 2024.
Ulica Gjure Čanića k.č. 3512 zauzimanje dijela površine javne namjene       do 9. siječnja 2024.
Berislavićeva ulica kbr. 11 odvoz građevinskog materijala       do 2. veljače
Vinogradska, Podolje i Nad lipom obnova objekta KBC - a Sestre milosrdnice       do 11. ožujka  2024.
Raskrižje Palmotićeve i Boškovićeve ulice (radovi na zgradi, Palmotićeva kbr.27) podizanje zaštitne ograde za smješta materijala       do 22. ožujka 2024.
Petrova k.br. 178 organizacija gradilišta       do 1. travnja 2024.
Isce k.č.br. 3769/2, kod k.br. 15 izgradnja Doma zdravlja       do 27. svibnja 2024.
Vrapčanska ulica kbr. 116 postava zaštitne građevinske skele       do 2. lipnja 2024.
Bauerova k.br. 1 i Vlaška ispred kbr. 74 rekonstrukcija zgrade, podizanje zaštitne ograde       do 5. lipnja 2024
Ulica kralja Zvonimira kbr. 85  rekonstrukcija zgrade       do 07. srpnja 2023. 
Uglovnica Ulica V. Novaka / Trg J. Langa zauzimanje dijela površine javne namjene       do 19. srpnja 2023. 
Ivana Gundulića kbr. 61  zauzimanje dijela površine javne namjene        do 14. studenog 2023. 
Slavonska avenija na dijelu od Ljudevita Posavskog do Čavićeve ulice označavanje oštećenja na kolniku        do 17. studenog 2023.
Josipa Vugrinca ispred k.br. 14 podizanje zaštitne ograde, smještaj materijala        do 1. prosinca 2023
Ćire Truhelke  kod kbr. 47  organizacija gradilišta, izgradnja stambenog objekta       do 5. prosinca 2023.
Selska cesta kbr. 48  organizacija gradilišta, izgradnja stambenog objekta        do 5. siječnja 2024. 
Medveščak k.br. 109 - 111 izgradnja zgrade       do 20. srpnja 2024. 
trg N.S. Zrinskog ispred k.br.1, ugao sa Praškom ulicom zauzimanje dijela površine javne namjene        do 8. rujna 2024
Mrkšina kod kbr. 58/1 izgradnja priključka plina       do 7. rujna 2026., 8 -17 sati
 
 

Za sav promet zatvorena je:

   
     
ULICA                                                                                                                              OPIS RADOVA TRAJANJE RADOVA
     
Dubravica na dijelu od Huzjanove do Strožičke ulice uređenje kolnika do 29 rujna u 4 sata
I. Štefanovečki zavoj, na djelu od Štefanovečke ceste do ulice Gračački zavoj uređenje ulice do 29. rujna
Vale Vouka rekonstrukcija ulice do 30. rujna
Domska ulica uređenje kolnika do 2. listopada
Av. V. Hiljevca na dijelu od Islandske do Nežićeve ulice rekonstrukcija ceste do 21. listopada u 4 sata
Đurini, dio ulice nastanak klizišta i oštećenja kolnika do kraja sanacije