Holding centar

1. Što je sve moguće obaviti u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga?
U Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga moguće je na jednom mjestu:
  • platiti bez naknade usluge platnog prometa sljedeće račune: jedinstvena uplatnica, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za utrošak vode, naknada za utrošak plina, naknada za odvoz komunalnog otpada, pričuva te godišnja grobna naknada
  • dobiti uvid u stanje računa po naknadama
  • predati zahtjeve za izradu pretplatničkih karata za javni gradski prijevoz, kupiti pretplatničke kupone za sve vrste karata, kupiti mjesečne markice za pokaze te kupiti sve vrste karata ZET-a
  • dobiti informacije iz djelatnosti svih podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog holdinga
  • predati dokumente za promjenu matičnih podataka
  • predati zahtjeve i reklamacije
  • dobiti informacije o upravljanju i održavanju zgrada
  • predati zahtjeve za izdavanje raznih potvrda o plaćanju (isključivo za stambeni prostor), uključivo potvrda o plaćanju u svrhu produljenja najma (gradski stanovi)
  • te obaviti još mnoge poslove vezane za usluge iz domene rada grupe Zagrebački holding.
2. Je li moguće preuzeti obrasce i zahtjeve sa web adrese Zagrebačkog holdinga?
Na web adresi Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr u kategoriji Centar za korisnike – Obrasci, moguće je preuzeti obrasce GSKG, ViO, Gradska plinara, Čistoća i Gradska groblja koji korisnicima ubrzavaju i olakšavaju ispunjavanje brojnih zahtjeva, zamolbi i izjava, promjene matičnih podataka, ali i različite postupke sanacija i priključenja, prijava i reklamacija, bilo da korisnici iste odluče dostaviti e-mailom, telefaksom ili osobno, preko kontakata navedenih na webu Zagrebačkog holdinga.

3. Koju naknadu mogu platiti karticom?
U Centru za korisnike karticom se može platiti naknada za potrošnju vode, i to MasterCard karticom, Maestro karticom, VISA kreditnom karticom, Diners Club karticom te American Express karticom  PBZ-a.

Obročna uplata naknade za potrošnju vode moguća je individualnom standardnom, individualnom zlatnom, individualnom platinum MasterCard karticom te VISA Avenue Mall kreditnom karticom, i to izdanima od Zagrebačke banke d.d., kao i Diners Club karticom te American express karticom PBZ-a.

4. Kako mogu promijeniti adresu slanja računa?
Zahtjev za promjenu adrese slanja računa možete dostaviti osobno u Centar za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, ili na e-mail holding.centar@zgh.hr Potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice, kao i kontakt telefon.

5. Na koji način je moguće dobiti povrat više uplaćenih sredstava?
Za povrat više uplaćenih sredstava, uz našu provjeru osnovanosti zahtjeva, potrebno je dostaviti dokaz o uplati, presliku kartice tekućeg računa i osobne iskaznice, te OIB i IBAN uplatitelja. (osobnim dolaskom u Centar za korisnike odnosno putem mail adrese holding.centar@zgh.hr .

6. Zašto se Centar za korisnike ne može dobiti telefonski?
Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga ne može se dobiti putem telefona jer je u poslovnom procesu predviđeno da referenti, koji rade na šalteru informacija u izravnoj komunikaciji sa strankama (korisnicima), budu odvojeni od telefonske komunikacije, kako bi se u svojem radu maksimalno i neometano mogli posvetiti korisniku za šalterom.

Korisnicima su i dalje na raspolaganju kontakt telefoni naznačeni na poleđini jedinstvene uplatnice, ovisno o vrsti informacija koja ih interesira.
U planu je daljnji razvoj telefonske komunikacije, s obzirom da smo uvidjeli kako postoji potreba za unapređenjem usluge.
Od mjeseca travnja 2012. godine, kao dodatni kanal komunikacije između korisnika i djelatnika zaposlenih u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, uvedena je i adresa e-pošte holding.centar@zgh.hr na koju možete poslati upite vezano uz komunalne račune.