Holding centar

       1. Što je sve moguće obaviti u Holding centru Zagrebačkog holdinga?

U Holding centru Zagrebačkog holdinga moguće je na jednom mjestu:
 • platiti bez naknade usluge platnog prometa sljedeće račune: jedinstvena uplatnica, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za utrošak vode, naknada za utrošak plina, naknada za odvoz komunalnog otpada, pričuva te godišnja grobna naknada
 • dobiti uvid u stanje računa po naknadama
 • kupiti komercijalne, povlaštene i invalidske parkirne karte, te platiti dnevne parkirne karte Zagrebparkinga
 • dobiti informacije iz djelatnosti svih podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog holdinga
 • predati dokumente za promjenu matičnih podataka
 • predati zahtjeve i reklamacije
 • predati zahtjeve za izdavanje raznih potvrda o plaćanju (isključivo za stambeni prostor za fizičke osobe), uključivo potvrda o plaćanju u svrhu produljenja najma (gradski stanovi)
 • te obaviti još mnoge poslove vezane za usluge iz domene rada grupe Zagrebački holding.
 • zaprimanje i rješavanje zahtjeva za SEPA izravna terećenja
 • obrada predmeta za otpis dugovanja
 • posebna zona za korisnike, e-kutak, omogućuje građanima korištenje računala i pisača te samostalni ispis dokumentacije i uvid u e-usluge
 1. Je li moguće podnijeti zahtjeve elektroničkim putem?
 
Na web adresi https://holdingcentar.zgh.hr/e-usluge mogu se podnijeti e-zahtjevi u koliko ste u sustavu e-Građani te na web adresi Zagrebačkog holdinga https://www.zgh.hr/usluge-8/zona-za-korisnike-27/obrasci-109/109 moguće je preuzeti obrasce koji korisnicima ubrzavaju i olakšavaju ispunjavanje brojnih zahtjeva, zamolbi i izjava, promjene matičnih podataka, ali i različite postupke sanacija i priključenja, prijava i reklamacija, bilo da korisnici iste odluče dostaviti e-mailom holding.centar@zgh.hr ili osobno u poslovnici Holding centra ili Pokretnom uredu.

 
3. Koju naknadu mogu platiti karticom?

U Holding centru u Ulici grada Vukovara 41, poslovnici u Dupcu (na prostoru tržnice Dubec) te pokretnom uredu karticama se mogu platiti sljedeće naknade:
 
Banka Naknada Broj rata
ZABA JUP Maestro, Mastercard i Visa jednokratno
ZABA VIO Maestro, Mastercard i Visa jednokratno
Mastercard 500 kn 2-12 rata
Maestro 200 kn 2-12 rata
Visa avenue mall 500 kn 2-12 rata
ERSTE VIO Maestro, Mastercard i Visa jednokratno
Diners 300 kn od 2 do 12 rata
ERSTE Pričuva Diners od 700 do1500 kn 3 rate i od 1500 kn na 6 rata
PBZ VIO Maestro, Mastercard i Visa jednokratno
Visa Premium od 12 kn 2 do 6 rata
PBZ PRIČUVA Visa Premium od 700 do1500 kn 3 rate i od 1500 kn na 6 rata
ZABA AKZ Maestro, Mastercard i Visa jednokratno
 

 
4. Kako mogu promijeniti adresu slanja računa?

Na web adresi https://holdingcentar.zgh.hr/e-usluge mogu se podnijeti e-zahtjevi u koliko ste u sustavu e-Građani. Zahtjev za promjenu adrese slanja računa također možete zatražiti osobno u poslovnici Holding centra, Ulica grada Vukovara 41, ili na adresu elektroničke pošte holding.centar@zgh.hr


5. Na koji način je moguće dobiti povrat više uplaćenih sredstava?

Za povrat više uplaćenih sredstava, uz našu provjeru osnovanosti zahtjeva, potrebno je dostaviti dokaz o uplati, te OIB, broj osobne iskaznice i IBAN uplatitelja. (osobnim dolaskom u Holding centar odnosno putem mail adrese holding.centar@zgh.hr)

6. Mogu li se informacije o stanju računa mogu dobiti putem telefona?

Usluga Holding centra Zagrebačkog holdinga podrazumijeva podršku korisnicima u cjelini putem digitalnih kanala uz cjelodnevnu dostupnost od 0 do 24 sata na telefon 072 500 400, na adresu elektroničke pošte holding.centar@zgh.hr, u izravnom kontaktu s korisnicima u poslovnici na adresi Ulica grada Vukovara 41 te Pokretnom uredu.

7. Gdje i kako mogu dobiti potvrdu o stanju dugovanja (u svrhu ugovora o najmu, dobivanja kredita, osobne potrebe itd.)?
 
Zahtjev za izdavanjem potvrde o knjigovodstvenom stanju obveznika je moguće podnijeti u Holding centru, Ulica grada Vukovara 41 i na adresu e-pošte holding.centar@zgh.hr .
Potvrde se izdaju u svrhu sklapanja ugovora o najmu, podizanju kredita ili osobne svrhe.
Original potvrde se preuzima u prostorijama Holding centra ili se na zahtjev dostavlja ugovorenim dostavljačem, a presliku je moguće dostaviti i na e-adresu zatražitelja.

8. Kome se može uputiti prigovor na zastaru potraživanja?
 
Općenito, na zastaru duga dužnici se mogu pozvati u postupku prisilne naplate.

9. Kako mogu naručiti Pokretni ured ZGH d.o.o. na kućnu adresu?
 
Kroz prva tri tjedna u mjesecu Pokretni ured dolazi u sve gradske četvrti, mijenjajući naselja i lokacije prema unaprijed objavljenom rasporedu, dok je zadnji tjedan rezerviran za dolaske na adrese onih građana koji su individualni posjet prethodno ugovorili na korisnički broj 072 500 400, na adresu e-pošte holding.centar@zgh.hr ili putem kontakt obrasca na web stranici https://holdingcentar.zgh.hr/kontakti , opcija 

10. Kako mogu naručiti telefonski razgovor s odgovornom osobom podružnice/društva Zagrebačkog holdinga?
 
Telefonski razgovor s predstavnikom podružnice, odnosno trgovačkog društva može se dogovoriti pozivom na korisnički broj 072 500 400, putem e-pošte holding.centar@zgh.hr ili putem kontakt obrasca na web stranici https://holdingcentar.zgh.hr/kontakti.
 

11. Kako mogu ugovoriti sastanak s odgovornom osobom u poslovnici Holding centra?
Sastanak s odgovornom osobom može se ugovoriti pozivom na korisnički broj 072 500 400, putem e-pošte holding.centar@zgh.hr ili putem kontakt obrasca na web stranici https://holdingcentar.zgh.hr/kontakti
 
 12. Kako dostaviti stanje plinomjera?
 
Stanje na plinomjeru možete dojaviti operatoru distribucijskog sustava na besplatni govorni automat: 0800 3445, na telefone: 01/6437-782 ili01/6437-783, te na mail adresu ocitanja@plinara-zagreb.hr ili opskrbljivaču na kontakte naznačene na računu.
Stanje na plinomjeru je također moguće dojaviti u Holding centru, Ulica grada Vukovara 41, za što je potrebno ispuniti obrazac (link) ili na radnom mjestu GPZ-opskrbe d.o.o. (šalter 13).
Za dojavu stanja krajnji kupac treba znati identifikacijsku oznaku mjernog mjesta(OMM) koja je navedena na svakom obračunu za potrošnju plina te tvornički broj plinomjerakoji je također vidljiv na računu za obračunu potrošnje i samom plinomjeru.
 

13. Kako dostaviti stanje vodomjera?
 
Korisnik može dojaviti stanje na vodomjeru svaki mjesec od 27. do 30. u mjesecu u Holding centru, Ulica grada Vukovara 41, za što je potrebno ispuniti obrazac koji je moguće ispuniti i na radnom mjestu informacije/reklamacije
Dojavom na holding.centar@zgh.hr  . Molimo pripremiti šifru kupca i broj mjernog mjesta.
 
Također je stanje vodomjera moguće dojaviti direktno putem internet stranice (https://www.vio.hr/mojvio/?v=unos) , telefonom (01/6163-617), osobno  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb) putem pošte  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb).

14. Gdje je moguće ugovoriti SEPA izravno terećenje?
 
Uslugu SEPA (izravno terećenje) je moguće ugovoriti uz predočenje jedinstvenog računa ZGH d.o.o., osobne iskaznice i kartice tekućeg računa osobnim dolaskom u poslovnicu Holding centra, Ulica grada Vukovara 41.

SEPA usluga, za plaćanje jedinstvenog računa ZGH d.o.o., se može ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Zagrebačke banke d.d. bez obzira na to u kojoj poslovnoj banci građanin ima tekući račun.
         
Ukoliko niste u mogućnosti doći u našu poslovnicu, moguće je i da druga osoba ugovori SEPA izravno terećenje u Vaše ime. Uz gore navedenu dokumentaciju je potrebna suglasnost ili punomoć koja je ovjerena kod javnog bilježnika.
 
 15. Gdje mogu dostaviti kontakt podatke za očitanje stanja potrošnje plina?
Kontakt podaci i to: broj telefona, mobitela, adresa e-pošte, mogu se dostaviti putem     jednog od slijedećih kanala:
na adresu e-pošte: ocitanja@plinara-zagreb.hr
-  poštom na adresu: GPZ d.o.o., Odjel nadzora potrošnje, Radnička 1, 10001 Zagreb,
-  telefonom na broj: 072 500 400  (Pozivni centar)
-  osobno u HOLDING CENTAR Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41
-  osobno u POKRETNI URED (raspored dolazaka na lokacije možete naći na poleđini jedinstvene uplatnice ili web stranici Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr)