ČISTOĆA

1. Gdje trebam držati spremnike za papir i biootpad?
Spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama. 
 
2. U blizini mog mjesta stanovanja postoji zeleni otok. Moram li koristiti spremnik za papir koji mi je dostavljen?
Gradska skupština Grada Zagreba je 24. veljače 2022. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22).
Temeljem Odluke, podružnica Čistoća kao davatelj javne usluge, mora osigurati mogućnost odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada kod korisnika usluge, kao i odvojene primopredaje biootpada, otpadnog papira i kartona te reciklabilnog komunalnog otpada (plastična i metalna ambalaža) spremnicima kod korisnika usluge. Jedna od ugovornih kazni, predviđenih Odlukom odnosi se na ne-korištenje javne usluge i ne-odvajanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i biootpada davatelju usluge, i predviđena je u iznosu do 500,00 kn.
 
3. Sami kompostiramo. Trebamo li predavati biootpad?
Davatelj usluge je dužan korisniku usluge osigurati standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir te preuzimati sadržaj spremnika u rokovima određenim Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba (Službeni glasnik GZ 7/22). Usluga odvoza biootpada je bez dodatne naknade. Uz kućno kompostiranje ovu uslugu možete koristiti po potrebi.

4. Dodijeljen mi je spremnik za papir. Koliko često je odvoz i koje su moje obaveze?
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća temeljem javne usluge dodjeljuje spremnike za odvojeno prikupljanje papira građanima. Spremnici za papir prazne se dva puta mjesečno. Raspored odvoza možete pronaći u rubrici Usluge, Odvojeno skupljanje otpada
 
5. Kojim danima se odvozi miješani komunalni otpad u mojoj ulici i temeljem kojeg propisa?
Raspored odvoza otpada možete naći na poveznici: raspored odvoza otpada,
 
6. Na koji način se može izvršiti promjena naziva na uplatnicama radi promjene vlasnika nekretnine i koja je dokumentacija potrebna?
Promjenu obveznika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac Zahtjev za promjenom korisnika (Obrazac). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
1. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
2. poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
 
7. Što sve moram napraviti kako ne bih plaćao naknadu za javnu uslugu prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, jer više ne stanujem, ne koristim objekt ili nemam prebivalište/boravište na prijašnjoj adresi?
Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju (nekorištenju) usluge obavijestiti Podružnicu Čistoća. Uz dokumentaciju potrebno je predati i obrazac za trajno nekorištenje nekretnine (Obrazac).
Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
  1.  poštom: Zagrebački holding d.o.o.podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, Zagreb ili na mail: cistoca.prodaja@zgh.hr
  2. osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

8. Mogu li zamijeniti svoj spremnik, spremnikom druge zapremnine?
Možete zatražiti zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine bez naknade, isključivo jednom u toku kalendarske godine. Za svaku sljedeću zamjenu spremnika za otpad spremnikom druge zapremnine, u toku te kalendarske godine, dužni ste podmiriti troškove isporuke spremnika.
 
9. Nakon zadnjeg odvoza otpada zamijetio sam da je spremnik za komunalni otpad oštećen. Može li se popraviti?
Svoj standardizirani spremnik za otpad dužni ste čuvati i održavati. U slučaju mehaničkih kvarova imate pravo na zamjenski spremnik zadužene zapremine. Molimo Vas da nam se javite na broj telefona 6187 043 ili na mail adresu cistoca@zgh.hr.
 
10. Po kojoj formuli Čistoća obračunava uslugu odvoza otpada?
Usluga se obračunava prema sljedećoj formuli:
ukupni volumen spremnika (lit) x broj mj. odvoza x naknada po litri (0,09622 kn/lit) = iznos računa (kn bez PDV) 
Na ukupni iznos naknade svim korisnicima je odobren popust kao dodatni poticaj u svrhu bržeg ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.
 
11. Postoji li mogućnost plaćanja internetom?
Postoji mogućnost dobivanja digitalne kopije jedinstvene uplatnice i svih potrebnih informacija za plaćanje računa putem sustava E-građani. Za korištenje sustava E-građani potrebno se registrirati pri Financijskoj agenciji (FINA) da bi ste dobili vjerodajnice pomoću kojih pristupate sustavu. Detaljnije informacije o samom postupku možete dobiti na web stranicama sustava E-građani na sljedećem linku https://epass.gov.hr/Login.aspx. Nova e-usluga 'Komunalne usluge i naknade'  dostupna je od 10. 01. 2016. u okviru sustava e-Građani u dijelu koji se odnosi na stanovanje i okoliš. Korištenjem ove usluge sami odlučujete na koji način želite nadalje primati jedinstvenu uplatnicu. Ukoliko istu želite primati samo u digitalnom obliku, potrebno je odabrati objekt na koji se to odnosi i kliknuti mišem na za to predviđeno polje.  Za tako označene objekte u slijedećem ciklusu obračuna neće se više printati i kuvertirati jedinstvena uplatnica, nego će biti dostavljena u pdf formatu u Vaš korisnički pretinac te na temelju iste možete provesti plaćanje. Informacije o e-uslugama Zagrebačkog holdinga potražite na holdingcentar.zgh.hr/e-usluge
 
12. Na koji način se sada obavlja odvoz glomaznog otpada?
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti u reciklažnim dvorištima ili naručiti odvoz, bez naknade dva puta godišnje, putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada, kojeg dostavljamo na kućne adrese. Slijedom ispunjenog zahtjeva odgovaramo u roku ne dužem od 20 dana. Prema dogovoru dolazimo na zadanu adresu i prikupljamo glomazni otpad po zahtjevu. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 01/6146-555 ili na e-mail cistoca.glomazno@zgh.hr.
 
13. Kako se uključiti u sustav odvoza komunalnog otpada?
Ukoliko do sada niste bili dio sustava odvoza komunalnog otpada uključiti se možete dostavljanjem dokumentacije o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:
 osobno na šalteru: Centar za korisnike ZGH, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili Info centar GSKG-a, Savska cesta 1, Zagreb;
 poštom: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.

14.Temeljem kojih propisa Čistoća naplaćuje svoje usluge?
Podružnica Čistoća pružanje usluge temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17).
 
15. Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor?
Telefonom na brojeve 6146 400 ili 072 500 400 (Pozivni centar), faxom na broj 6187 038, dopisom na adresu Radnička cesta 82, 10000, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu cistoca@zgh.hr.
 
16. Kako ispravno odvajati otpad?

U plave spremnike treba odlagati:
novine, časopise, prospekte, kataloge,
bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:
indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl. 

U smeđe spremnike treba odlagati:
kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
 
U smeđe spremnike ne smije se odlagati:
ostaci termički obrađene hrane,
meso, riba, kosti, koža,
mliječni proizvodi, ulja i masti,
pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
obojeni i lakirani drveni otpad,
odjeća, cigarete i dr.
 
U zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:
prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
žarulje i fluorescentne svjetiljke, 
porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.
 
U žute spremnike treba odlagati:  
polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu - na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. - na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) - na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
višeslojnu ambalažu (tetrapak),
ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. - na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati:
plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)


U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:
Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
Šešire i kape
Torbe i krpene igračke
Ostale otpadne tekstilne proizvode.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:
obuću, kožne torbe
pernate jastuke, poplune.

17. Kako kompostirati?
Upute o kompostiranju možete pronaći u publikaciji Biootpad, u rubrici Info centar.
 
18. Kada se čiste ulice?
Ulice se redovito čiste prema Programu čišćenja i pranja Grada Zagreba. Ulice koje nisu u redovnom Programu čišćenja i pranja čistimo prema pisanom nalogu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
 
19. Zašto se u mojoj ulici miješani komunalni otpad ne odvozi putem spremnika ispred kuća?
Kada u određenim ulicama ne postoje tehnički uvjeti za prolazak naših vozila, u tome slučaju, sukladno Općim uvjetima poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/1525/15), dužni ste miješani komunalni otpad odložiti na mjesto koje odredimo. Najčešće je riječ o spremnicima na početku ulice. Također, korisnici kojima još nisu dodijeljeni spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada, dobit će ih u najkraćem mogućem roku.

20.  Koliko vrećica za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu ću dobiti i gdje ću ih odlagati?
Vrećice ćete dobiti na kućnu adresu. U paketu će biti 26 besplatnih vrećica volumena 60 litara za godišnje razdoblje, odnosno dvije vrećice po mjesecu. U njih ćete odlagati otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu. Na dane, odnosno uoči samog odvoza otpadne plastike, vrećicu ćete odložiti pored spremnika za miješani komunalni otpad.

21. Što u slučaju kada potrošim vrećice za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu?
Plastičnu i metalnu ambalažu tada ćete odlagati u spremnike na javnim površinama u tzv. reciklažna dvorišta.

22. Koliko biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada će mi biti osigurano i gdje ću ih odložiti?
Vrećice ćete dobiti na kućnu adresu u paketu. Zajednice korisnika (višestambene zgrade) dobivaju dva paketa vrećica, odnosno jedan paket od 26 žutih vrećica za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže od 60 litara te jedan paket sa 52 biorazgradive smeđe vrećice za odlaganje biootpada od 10 litara.

23. Koliko vrećica za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu će mi biti osigurano i gdje ću ih odložiti?
Korisnici koji žive u obiteljskim kućama dobivaju 26 žutih vrećica za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže od 60 litara i 13 žutih vrećica od 120 litara, odnosno dvije role.
Zajednice korisnika (višestambene zgrade) u ovoj fazi podjele dobivaju dva paketa vrećica, odnosno jedan paket od 26 žutih vrećica za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže od 60 litara te jedan paket sa 52 biorazgradive smeđe vrećice za odlaganje biootpada od 10 litara.
Vrećice dostavljaju djelatnici podružnice Čistoća direktno na adresu.

24. Kojom dinamikom će se odvoziti otpad s kućnih adresa?
Učestalost odvoza otpada pogledajte u, rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada, rasporedu odvoza plastičnog i metalnog otpada te  rasporedu za odvoz biootpada.

Vrijeme primopredaje biootpada je od 14 do 22 sata, uz izuzetke gdje je vrijeme primopredaje od 21.30 do 5.30 sati (uži centar grada).