ZA GRAĐANE POGOĐENE POTRESOM

POTRES – Upute građanima - POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE, PREGLED OBJEKTA, SANACIJU OŠTEĆENJA

Nakon snažnog potresa koji je pogodio područje Gline, Petrinje i Siska, zabilježena su dodatna oštećenja zgrada  u Gradu Zagrebu i okolici uslijed čega je,  kao i nakon potresa u ožujku 2020.g. u Zagrebu,  određeni broj građana morao napustiti svoje domove.
Kako pojedini građani ne smiju živjeti u svojim stanovima/nekretninama koji su stradali u potresu, a neki su se čak i odjavili, postoje upiti oko pristizanja računa u tim slučajevima, kao i oko obračuna potrošnje plina na takvim lokacijama.
U sljedećem dijelu ćemo odgovoriti na najčešća pitanja vezane za obračun potrošnje plina.

Što se događa u slučajevima kada je objekt dobio 'crvenu naljepnicu'? Je li moguće da računi za plin i dalje pristižu? (pretpostavka je da je u takvim zgradama distributer GPZ isključio plin te da u tim zgradama nema potrošnje)
GPZ-Opskrba d.o.o. je nakon potresa u ožujku 2020.g. zastala s obračunom potrošnje plina obračunskim mjernim mjestima u neuporabljivim objektima (crveno označenima), uz uvjet da se objekt ne koristi (nema potrošnje plina). Popis takvih obračunskih mjernih mjesta (OMM) smo zaprimili od distributera Gradske plinare Zagreb d.o.o.
Ukoliko je u međuvremenu na nekoj od lokacija OMM-a izvršena zamjena plinomjera ili utvrđena potrošnja plina (što u prvom slučaju znači da je instalacija u redu i da je potrošnja moguća jer je distributer Gradska plinara Zagreb d.o.o. montirao novi plinomjer, a u drugom slučaju znači da kupac koristi objekt), kupcima je izvršena aktivacija OMM-a te je nastavljen obračun potrošnje plina.

Što je sa slučajevima objekata označenih 'žutom naljepnicom' iliti privremeno neuporabljivim objektima?
Kupcima u privremeno neuporabljivim objektima smo do listopada, na njihov zahtjev, davali odgodu plaćanja i u odgovorima napomenuli kako će se u slučaju da je plinomjer na sustavu (nije blokiran/demontiran), a nema potrošnje plina, zaprimati obračun fiksne mjesečne naknade koja se obračunava neovisno o potrošnji plina. Visina fiksne naknade ovisi o tarifnom modelu, a najčešće iznosi 17,50 kn s PDV-om. Pregled po tarifnim modelima (TM) prilažemo na kraju ove obavijesti . Ukoliko uopće ne žele zaprimati račune za plin, potrebno je od distributera GPZ d.o.o. zatražiti demontažu plinomjera.
Znači, prema popisu korisnika u neuporabljivim objektima koji smo zaprimili od distributera, ne šaljemo račune osim u slučaju da je u međuvremenu izvršena zamjena plinomjera ili utvrđena potrošnja plina nakon potresa, a svi ostali zaprimaju račune ukoliko je brojilo na sustavu. U slučaju da nemaju potrošnju plina, mogu dojaviti stanje plinomjera i trebaju platiti samo fiksnu mjesečnu naknadu koja se obračunava neovisno o potrošnji plina. Za prestanak obračuna fiksne mjesečne naknade potrebno je zatražiti demontažu plinomjera od distributera GPZ d.o.o.
 
Što građani trebaju napraviti ukoliko žele odjaviti primanje računa, odnosno potrošnju plina?
U slučaju da građani ne žele zaprimati račune za plin, potrebno je od distributera GPZ d.o.o. zatražiti demontažu plinomjera. Nakon što nam kao opskrbljivaču, distributer dostavi informaciju o izvršenoj demontaži, GPZ-Opskrba d.o.o. napravit će konačni obračun potrošnje do stanja plinomjera utvrđenog demontažom nakon čega kupac više neće zaprimati račune.

Postoji li obrasci putem kojih se isto može napraviti?
S obzirom da prestanak obračuna zahtijeva demontažu plinomjera koja je u ingerenciji distributera, upit je potrebno postaviti distributeru  Gradskoj plinari Zagreb d.o.o.
Na stranicama distributera nalaze se tipski obrasci Zahtjev 5a - za demontažu plinomjera-otpajanje priključka građevine.
 
Zahtjevi za demontažu mogu se dostaviti na adresu distributera GPZ d.o.o.-a : prodaja@plinara-zagreb.hr .

Kome se upućuje reklamacija ukoliko računi i dalje pristižu, a potrošnje plina nema?
Ukoliko je plinomjer na sustavu (nije demontiran), kupac je dužan podmirivati fiksnu mjesečnu naknadu neovisno o potrošnji plina. Vezano za potrošnju plina, svi kupci uvijek mogu reklamirati obračunatu potrošnju plina na e-mail opskrba@gpz-opskrba.hr , u Centru za korisnike GPZ-Opskrbe u Radničkoj 1 ili telefonskim putem, a sve detaljnije informacije dostavljamo na poleđini računa. Ukoliko brojilo nije očitano duže vrijeme, od distributera Gradske plinare Zagreb d.o.o koji dostavlja očitanja, traži se dodatno kontrola na terenu.

Što se događa u slučaju neplaćanja računa?
Kupci GPZ-Opskrbe d.o.o. imaju više kanala komunikacije i mogućnosti dostave stanja plinomjera (npr. putem aplikacije 'Moj račun', govornog automata, e-mail adrese). Ukoliko je kupac zaprimao račune (što znači da nije izvršena demontaža plinomjera) i nije ih reklamirao, u slučaju neplaćanja računa te neplaćanja po Opomeni pred ovrhu,  GPZ-Opskrba d.o.o. će postupiti sukladno pozitivnim pravnim propisima u svakom pojedinom slučaju na način da će za dospjele, a nenaplaćene izvršene usluge pokrenuti postupak ovrhe.

Ukoliko su se računi  redovito plaćali zbog izbjegavanja ikakvih dodatnih troškova, a nije bilo osnove za tim, postoji  li mogućnost refundiranja uplaćenih sredstava? Ako da, tko i kada?

Ukoliko nema potrošnje plina, GPZ-Opskrba istu neće obračunati zbog čega u tom dijelu ne postoje osnove za refundacijom. Ostaje samo obračun  zakonom propisane obvezne fiksne mjesečne naknade koju je kupac dužan plaćati ukoliko plinomjer nije demontiran. Za prestanak obračuna fiksne naknade, potrebno je od distributera GPZ d.o.o. zatražiti demontažu plinomjera.  koja po tarifnim modelima iznosi.

Na linku je pregled iznosa fiksne naknade za javnu uslugu opskrbe plinom koja se obračunava mjesečno, neovisno o potrošnji plina ukoliko je plinomjer na sustavu (nije demontiran).


Podsjećamo, za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu, od 30.12.2020. otvoren je besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.
Dodatne informacije i obrasci za prijavu nalaze se na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330