Hitne intervencije / Dežurne službe (od 0 do 24 sata)

POZIVNI CENTAR    
072/ 500 400 
cijena poziva prema tarifi telekomunikacijskog oparatora
od 0 do 24 sata
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
U slučaju izlaza plina odmah nazovite - 01/6437-755
- 0800 400 400 (besplatan telefon)
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Hitne intervencije - 01/4829-420, 4829-425
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Vodoopskrba - 01/6163-999
Odvodnja - 01/6163-222
ZAGREBAČKE CESTE
Prijava oštećenja na cestama i / ili neispravne prometne signalizacije koja ugrožava sigurnost prometa i pješaka - 01/2356-444
ZRINJEVAC
Prijava oštećenja na drveću opasnih po okolinu - 0800 200 202 (besplatan telefon)
ZAGREBPARKING
Informacije o premještenim vozilima
Servisna cesta Istok II, Zagrebački velesajam
- 01/6421-888 (opće informacije)
- 01/6421-881 (dispečeri)
- 091/4816-043
GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
Dežurne ljekarne www.gljz.hr