Komunalne djelatnosti

Zagrebački holding pruža usluge od općeg gospodarskog (javnog) interesa koje obavlja po načelima javne službe. Obavljanje tih djelatnosti regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (komunalne djelatnosti), koje se dijele na održavanje komunalne infrastrukture i uslužne komunalne djelatnosti.

U komunalne djelatnosti spadaju:

Održavanje komunalne infrastrukture
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Uslužne komunalne djelatnosti
 • usluge javnih tržnica na malo
 • usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 • usluge distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba