Skupština

Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.

  • Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, zajednički zastupnik predstavnika člana
  • Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, predstavnica Člana
  • Slavko Kojić, predstavnik Člana