AGM d.o.o.

Web site: www.agm.hr

Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb
Tel: 4856 309
Fax: 4856 316
E-mail: agm@agm.hr

OIB: 37620818018
IBAN: HR1523600001102385797 


O DRUŠTVU

Djelatnost AGM-a je nakladnička i galerijsko-izložbena djelatnost. Utemeljen je 1967. godine kao Centar za kulturnu djelatnost s nakanom da se bavi prvenstveno glazbeno-scenskim djelatnostima. Danas mu je temeljna nakladnička djelatnost. Godine 1987. CKD postaje sastavnim dijelom Omladinskoga kulturnog centra (OKC), u okviru kojega se pored Zagrebačkog kazališta mladih (ZKM) osnivaju Radio 101 i OTV. Devedesetih se godina, s pretvorbom, OKC polako gasi. Iz njega najprije izlazi Radio 101, potom OTV, a zatim Zagrebačko kazalište mladih. CKD se pretvara u AGM javno poduzeće za kulturno-umjetničke, nakladničke i informativne djelatnosti.

Početkom siječnja 2007. postaje podružnicom u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o., a početkom studenoga 2013.godine se izdvaja te postaje AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.
 

Osoba ovlaštena za zastupanje

Stjepan Bekavac, direktor

Tel: 4856 309/101
Faks: 4856 316
E-mail: agm@agm.hr
 

Fotogalerija

1/10