Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (General Data Protection Regulation), Zagrebački holding usvojio je smjernice za implementaciju GDPR-a u vidu Politike sustava upravaljanja osobnim podacima.
 
Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.
 
Request forms for access to personal data processed in the information system of Zagreb Holding, their correction, deletion and portability can be downloaded on this page and at the headquarters of Zagreb Holding Ltd., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb.
 
The request can be submitted in person or by mail to the same address marked "Data Protection Officer".

It can also be delivered via e-mail to the address: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr 

No fee is required for requests.

DATA PROTECTION OFFICER

Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb

Tel.: +385 (1) 6420 000

E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu.
 
Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 46 09 000
Fax: +385 1 46 09 099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr
 
Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kontaktira našeg službeniku za zaštitu podataka, radi razjašnjenja spornih pitanja.
 


Dokumenti za preuzimanje:
Politika sustava upravaljanja osobnim podacima u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka


Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP