Profil

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2007 godine prema Zakonu o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba.

Sastoji se od 14 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća, Zagrebački holding d.o.o. vlasnik je i 8 trgovačkih društava  te jedne ustanove, a ukupni broj zaposlenih je oko 7300.


DJELATNOSTI DRUŠTVA GRUPIRANE SU U ČETIRI POSLOVNA PODRUČJA:

  • komunalne djelatnosti
  • prometne djelatnosti
  • tržišne djelatnosti
  • energetske djelatnosti
 
Čistoća, Digitalni grad, Gradska groblja, Tržnice Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagrebačke ceste, Zrinjevac  ulaze u domenu poslovnog područja komunalnih djelatnosti.

Poslovno područje prometnih djelatnosti odvija se kroz podružnice ZET i Zagrebparking.

Poslovno područje tržišnih djelatnosti čine ZGOS, AGM d.o.o., Vladimir Nazor, Zagrebački velesajam, Autobusni kolodvor, GSKG d.o.o., Robni terminali, Upravljanje projektima, Zagreb plakat d.o.o., Sportski centar , Zagrebačka stanogradnja d.o.o. i Gradske ljekarne.
 
U poslovno područje energetskih djelatnosti ulaze Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. te ZGOS.

Temeljna zadaća Holdinga je učinkovito i trajno obavljanje komunalnih djelatnosti uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštite javnog interesa lokalne zajednice. Pri  tome se posebna pažnja pridaje stalnom povećanju razine kvalitete usluga Društva i dobrobiti svojih zaposlenika, što čini okosnicu  budućeg poslovnog razvoja.

Prva komunalna poduzeća u Zagrebu osnovana su u drugoj polovici 19. stoljeća, istovremeno kad i u drugim velikim gradovima u Europi. Stanje i uređenost  gradske  komunalne infrastrukture osnovni je pokazatelj  razvitka svakog grada, a upravo vještinom upravljanja komunalnim poslovima Zagreb više od  stotinu godina potvrđuje da je dio europske obitelji glavnih gradova.
 
Povijest Holdinga datira od 1862. godine, osnutkom prvog zagrebačkog komunalnog poduzeća – Plinare kada je Zagreb prvim koracima zakoračio u proces modernizacije pružanja komunalnih usluga. Prva gradska komunalna poduzeća osnovana su do 30 – tih godina prošloga stoljeća, a ubrzani razvoj grada i gradske komunalne infrastrukture te porast broja stanovništva  iz godine u godinu navodile su gradske vlasti na osnivanje i ostalih komunalnih poduzeća u drugoj polovici 20. stoljeća.
 
Za proširenje i poboljšanje komunalnih usluga u Zagrebu zadužen je Holding koji je nastao 2005. prijenosom udjela 23 komunalna poduzeća u vlasništvu Grada Zagreba na holding poduzeće Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. Godine 2007. mijenja ime u Zagrebački holding d.o.o. te pod tim nazivom djeluje i danas.

Holding radi na poboljšanju uvjeta i standarda života građana te neprekidno osluškuje potrebe Zagrepčana prema kojima oblikuje sve svoje usluge. U njegovom su djelokrugu, za grad, iznimno bitne djelatnosti, kao što su čistoća grada, vodovod i odvodnja, zbrinjavanje otpada, plinara, tržnice, javni gradski prijevoz, groblja, autobusni kolodvor, robni terminali, upravljanje sportskim objektima te brojne druge. Posebnu brigu vodi o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa koji Zagreb svrstavaju u jednu od najuređenijih i najpoželjnijih gradova u ovom dijelu  Europe.
 
Download: Company Profile - PDF 3 MB
 

Misija

Učinkovito pružanje komunalnih usluga i drugih urbanih servisa odgovornim korporativnim poslovanjem orijentiranim na postizanje i zadržavanje zadovoljstva svih uključenih nositelja interesa.

Vizija

Postati sinonim ugodnog, organiziranog i zdravog življenja u Zagrebu, primjer izvrsnosti u pružanju javnih usluga te pokretač, promicatelj i nositelj poslovnog razvoja Grada Zagreba i Republike Hrvatske.