Čistoća

Web stranica: www.cistoca.hr

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: 01 6146-400
Fax: 01 6187-038
E-mail: cistoca@zgh.hr

OIB: 85584865987-004
IBAN: HR4923600001400480347

 


O PODRUŽNICI 

Briga o čistoći javnih prometnih površina i gospodarenje otpadom osnovna je djelatnost Čistoće. Oko 1500 djelatnika (od toga operativne poslove obavlja 90,40 %, a administraciju čini 9,60 % zaposlenika) i 262 vozila stoji na raspolaganju građanima u zajedničkom nastojanju za čišćim i zdravijim gradom.

Ova Holdingova tvrtka provodi niz projekata kao što su Sustav nadzora i upravljanje voznim parkom (Fleet Management), Odvojeno skupljanje otpadnog drva, (Barem) Jedno reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti, Urban Biogas, Čisti vozni parkovi (Clean fleets), Programi suradnje sa zagrebačkim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području gospodarenja otpadom, smanjivanje zagađenje okoliša uvođenjem novih vrsta goriva te smanjivanje buke i potrošnje goriva, te pilot projekt pod nazivom Poboljšanje cjelovitog gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i međunarodni projekt Civitas Elan (2008.-2012. godine pod nazivom “Mobilising citizens for vital cities Ljubljana – Gent – Zagreb – Brno – Porto”).

Čistoća je zadužena i za odvojeno skupljanje korisnog otpada, skupljanje i odvoz otpada iz domaćinstava i ostalih korisnika usluga, čišćenje i pranje javnih prometnih površina, čišćenje divljih odlagališta, postavljanje košarica za otpatke i urbane opreme u pješačkoj zoni te njihovo održavanje. Čistoća obavlja i sljedeće djelatnosti:
 • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba,
 • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
 • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,
 • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni,
 • u zimskom razdoblju vrši usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti,
 • provodi trajnu komunikaciju s javnošću. 
Podružnica Čistoća je uspješno provela re-certifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 (prelazak na novu normu ISO 9001:2015 koja zamjenjuje normu ISO 9001:2009, te prelazak na novu normu ISO 14001:2015 koja zamjenjuje normu ISO 14001:2009).
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, podružnica Čistoća je uvela  i Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007.
                                                                                                                                                   
Upravljanje čistoćom gradskih ulica prvi put je službeno spomenuto u Odredbi iz najstarijeg i do danas sačuvanog gradskog propisa (Statuta) koji potječe iz 1425. godine, a objavilo ga je Poglavarstvo zagrebačkog Gradeca.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se skupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u deset reciklažnih i pet mobilna reciklažna dvorišta skuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Zbog zaštite zdravlja i sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, od 19. ožujka 2020. godine, reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta radit će od ponedjeljka do subote, u vremenu od 11 do 19 sati, a nedjeljom će raditi dežurna reciklažna dvorišta RD Žitnjak (Ulica Prigornica) i MRD Podsused-Vrapče (Čulinečka cesta 275) u vremenu od 7.30 do 14 sati.

Adrese reciklažnih dvorišta:

RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
RD TUNEL, Kvintička ulica bb (tel: 098 208 319)
RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)
RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275 (tel: 091 267 8061)
RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5 (tel: 099/8036772)


Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00 
nedjelja: od 07.30 do 14.00
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno


Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:

MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10  (tel: 091 2678 300)
MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (tel: 099 8022 174)
MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a (tel: 099 8022 161)
MRD TREŠNJEVKA - JUG, Ulica Marice Barić 6, (tel: 091 2678 039)
MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin (tel: 091 2678 015)
 
Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00 
nedjelja: od 07.30 do 14.00 
(MRD TREŠNJEVKA - JUG ponedjeljak - subota: od 08.00 - 20.00, nedjelja: 08.00 - 14.00​)
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno
 

 Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir 
 • karton                                    
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce 
 • PE - folija
 • limenke 
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil 
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
Na reciklažnim dvorištima Stenjevec (Gospodska br. 20), Špansko (D.Cesarića 2a) i Klara (Sisačka cesta br.10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:   
 • Reciklažno dvorište Stenjevec - Gospodska br. 20 (od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 14 sati)
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
 • Mobilna reciklažna dvorišta

Najveća količina građevinskog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica. Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Građevinski otpad ne smije sadržavati:           
 • azbestne ploče,
 • plastiku,
 • drvo,
 • metal,
 • gipsane ploče (Knauf i dr.),
 • kabele i druge ne građevinske materijale.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

VODITELJ PODRUŽNICE

Jure Leko
 
Tel: 01 6321-300
Fax: 01 6187-038
e-mail: cistoca@zgh.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

1/15