Garderobijer-AKZ

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Autobusni kolodvopr Zagreb
U Zagrebu, 02. siječnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  GARDEROBIJER
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV/SSS
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti:  
Uvjeti rada: Rad u smenama
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave poziva
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, potvrda vjerodostojnosti svjedodžbe, otvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, potvrda o nekažnjavanju

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Prednost pri zapošljavanu pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13 i 152/14).