Komunalni radnik u podružnici Čistoća

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 20. srpnja 2021.
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Komunalni radnik 
Broj radnika: 5 (pet)
Trajanje potrebe: rad na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: NK/NSS
Dodatna stručna sprema: nisu potrebna
Radno iskustvo nije potrebno
Uvjeti rada rad u smjenama, rad na otvorenom, probni rad u trajanju od 1 mjeseca
Plaća: koeficijent složenosti poslova 1,6 + dodatak na otežane uvjete rada 5,43
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba i životopis

Napomena: Ponuda se podnosi Službi pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397