Savjetnik za pravne poslove

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 13. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Savjetnik za pravne poslove
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, pravnog smjera
Radno iskustvo 5 godina
Tražene osobine i vještine: -
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi u Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova Zagrebačkog holdinga u Ulici grada Vukovara 41 ili  u elektroničkom obliku putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397