Radnik u ugostiteljstvu

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 18. veljače 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Radnik u ugostiteljstvu (Hostel Arena i Grad mladih Granešina, Zagreb)
Broj radnika: 5 (pet)
Trajanje potrebe: ODREĐENO, probni rad u trajanju od jedan mjesec
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS/PK
Radno iskustvo: nije potrebno
Posebni uvjeti:  dobre motoričke sposobnosti i tjelesna kondicija
Uvjeti rada: rad u smjenama
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) radnih dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397