Koordinator projekta I - Digitalni grad

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagrebački digitalni grad
U Zagrebu, 9. travnja 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
  
Naziv radnog mjesta:  KOORDINATOR POSLOVA I
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO do povratka radnika na rad
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS 
Radno iskustvo poželjno
Posebni uvjeti znanje rada na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, 

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel za upravljanje ljudskim resursima Direkcije, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397