Farmaceutski tehničar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 8. srpnja 2021.
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Farmaceutski tehničar (za dežurne ljekarne)
Broj radnika: 3 (tri) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS farmaceutski tehničar
Dodatna stručna znanja: položen stručni ispit
Radno iskustvo: najmanje 1 godina u struci
Uvjeti rada:  6/7 dana u tjednu, rad u smjenama, u dnevnom dežurstvu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe i potvrde o položenom stručnom ispitu, elektronički zapis o mirovinskom osiguranju (e-radna knjižica HZMO)

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.