Neobvezujući javni pozivi

Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, objavljuje  

 
NEOBVEZUJUĆI JAVNI  POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za bilo koju vrstu komercijalizacije nekretnina (kupoprodaja / zakup / pravo građenja i dr.)
Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda
 
 
Neobvezujući javni poziv Datum objave Rok za dostavu
Neobvezujući javni poziv 8. 7. 2019.  
NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda 6. 3. 2019. 5. 4. 2019.


PISANO ISKAZIVANJE INTERESA:
 
Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o.  www.zgh.hr i mrežnoj stranici Podružnice upravljanje nekretninama www.nekretnine-zgh.hr.
 
Iskaz interesa za pojedine nekretnina dostavlja se na adresu Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Upravljanje nekretninama, Zagreb, Jankomir 25/III, Zagreb koja će iste prikupiti, a posebno imenovano stručno povjerenstvo će iste analizirati i ocijeniti ozbiljnost pojedinačne ponude, te po istim analizama izvješće dostaviti Upravi Društva.
 
Iskaz interesa mora sadržavati:
  1. redni broj i opis nekretnine za koju se podnosi iskaz interesa;
  2. što detaljniji prijedlog za vrstu komercijalizacije nekretnine (kupoprodaja, zakup, pravo građenja i dr.) i ponuđeni iznos naknade/tržišne cijene za predmetnu komercijalizaciju bez PDV-a (kupoprodajna cijena, zakupnina, naknada za pravo građenja i dr.);
  3. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (presliku osobne iskaznice, obrtnicu, rješenje iz sudskog registra za pravne osobe, OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja i slično);
  4. e-mail adresu i kontakt broj telefona.
 
NEOBVEZATNOST JAVNOG POZIVA - PRIDRŽANA PRAVA:
 
Ovaj javni poziv ima za svrhu ispitivanje tržišta vezano za komercijalizaciju navedenih nekretnina i ne predstavlja obvezujuću ponudu za kupoprodaju, zakup, osnivanje prava građenja ili drugu vrstu komercijalizacije predmetnih nekretnina, niti Zagrebački holding d.o.o. ima bilo kakve obveze prema ponuditeljima koji iskažu interes s osnova ovog javnog poziva za bilo koju vrstu komercijalizacije pojedine nekretnine.
 
Zagrebački holding d.o.o. će na temelju prikupljenih iskaza interesa za pojedinu vrstu komercijalizacije za navedene nekretnine, a za koje posebno stručno povjerenstvo ocjeni kako su prihvatljive, pozvati ponuditelje da apliciraju na javni natječaj, koji će biti objavljen u javnim glasilima i na službenim stranicama Zagrebačkog holdinga i Podružnice Upravljanje nekretninama.
 
 Predsjednica Uprave
Ana Stojić Deban