Referent financija i računovodstva

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 13. siječnja  2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent financija i računovodstva I
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme (probni rad od 6 mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje:  VŠS,VSS ekonomskog smjera
Radno iskustvo 2 godine rada na istim  ili sličnim poslovima
Uvjeti rada /
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397