Pomoćni radnik na održavanju I

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
Zagreb, 17.12..2020.
 
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik na održavanju I
Broj radnika:  6 radnika
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje:  PKV
Radno iskustvo:  6 mjeseci
Posebni uvjeti:  /
Uvjeti rada: teži uvjeti rada dodatak 10%
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 1,6
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika svjedodžbe, ispis staža HZMO
 
Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397