Uspješno završen projekt Bin2Grid

5. srpnja 2018. Europska komisija objavila je članak o rezultatima projekta Bin2Grid u kojem je podružnica Čistoća koordinator projekta.

Riječ je o pretvorbi otpada od hrane u biometan koja je sada moguća u još četiri grada širom Europe, zahvaljujući radu provedenom u okviru projekta Bin2Grid. Članak možete pročitati na stranicama:

Čistoća- sažetak rezultata

Članak-eng